Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Καλώς ήλθατε στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το Ιδρυματικό Καταθετήριο συλλέγει, αποθηκεύει, ευρετηριάζει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακό ερευνητικό υλικό.

Κοινότητες στο Καταθετήριο

Πρόσφατα

 • Ζευγαρά, Ελευθερία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η έννοια του εμβολιασμού μπήκε στη ζωή των ανθρώπων και τους απάλλαξε από θανατηφόρες ασθένειες και λοιμώξεις που οδηγούσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο θάνατο. Με την ανακάλυψη των εμβολίων ο πληθυσμός προστατεύεται από ...
 • Φακίρη, Κατερίνα; Σταματίου, Ουρανία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2015)
  Στην παρούσα εργασία , η οποία αποτελεί μια περιγραφική έρευνα, αποσκοπούμε στην περιγραφή ορισμένων μακροοικονομικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1960-2009 προκειμένου να διαπιστώσουμε την ...
 • Ασημακόπουλος, Ιωάννης (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Στην εργασία αυτή, αναλύονται βασικές έννοιες της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και γίνεται μια παρουσίαση μιας ειδικής κατηγορίας εργαλείων που κατατάσσονται στις γλώσσες οπτικού προγραμματισμού. Μέσα από την ...
 • Γιαπιτζάκης, Νικόλαος; Μαντάς, Δημήτριος (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάλυση και το σχεδιασμό των χρονοσειρών. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός των χρονοσειρών οι ιδιότητες καθώς και η διάκριση σε στάσιμες και μη στάσιμες χρονολογικές ...
 • Χατζάκος, Γεώργιος; Σχολιάδης, Μιχαήλ; Λέσλι Γεωργούδιος, Κάμερον Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Από την αρχαιότητα η ναυτιλία είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την εκάστοτε κοινωνία. Παρατηρήθηκε πως συνέβαλε κομβικά στην ανάπτυξη πολιτισμών και στην αύξηση της οικονομίας για την κάθε χώρα. ...

Δείτε Περισσότερα