Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η Επίδραση των Ασκήσεων των Μυών του Πυελικού Εδάφους σε Συνδυασμό με τη Βιοανάδραση σε Γυναίκες με Ακράτεια Ούρων: Συστηματική Ανασκόπηση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπίλη, Ευδοκία
dc.contributor.author Μάτση, Αικατερίνη Ευαγγελία
dc.date.accessioned 2022-06-08T10:38:53Z
dc.date.available 2022-06-08T10:38:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10298
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η ακράτεια ούρων επηρεάζει 200 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται ως οποιαδήποτε ακούσια απώλεια ούρων, που προκαλεί προβλήματα υγιεινής ή κοινωνικό περιορισμό (Norton & Burbaker, 2006; Abrams et al., 2010). Τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της ακράτειας χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά ο συνδυασμός ασκήσεων του πυελικού εδάφους (ΠΕ) με βιοανάδραση (biofeedback) (Κοpanska et al., 2020). Σκοπός: Η διεξαγωγή μιας συστηματικής ανασκόπησης για την επίδραση των ασκήσεων πυελικού εδάφους συνδυαστικά με βιοανάδραση σε γυναίκες με ακράτεια ούρων στις μυϊκές παραμέτρους του ΠΕ, στην ποιότητα ζωής και τα συμπτώματα της ακράτειας, στην κοινωνική ζωή, και στο αν υπήρξε ικανοποίηση και προσήλωση στη θεραπεία. Μεθοδολογία: Αναζητήθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες δημοσιευμένες από το 2005 έως και το 2021 στις βάσεις δεδομένων PubMed, MEDLINE, Scopus και Google Scholar, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Η κλίμακα PEDro χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών. Αποτελέσματα: Εννέα μελέτες συλλέχθηκαν, από τις οποίες οι οκτώ ήταν μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας (5-6/10) και η μια υψηλής (8/10). Σε όλες τις μυϊκές παραμέτρους, στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική ζωή και στη σοβαρότητα της ακράτειας, η ομάδα των ασκήσεων ΠΕ με βιοανάδραση είχε στατιστικώς σημαντική βελτίωση. Μεταξύ της ομάδας των ασκήσεων ΠΕ με βιοανάδραση και της ομάδας των απλών ασκήσεων ΠΕ δε βρέθηκαν σημαντικές διάφορες μετά το τέλος της παρέμβασης στις παραμέτρους της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ζωής, αλλά στις παραμέτρους του μυός και των συμπτωμάτων της ακράτειας τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα. Μεταξύ των μελετών υπήρξε διαφοροποίηση στο ποσοστό της προσήλωσης στην άσκηση και τα αποτελέσματα υπέρ κάποιας ομάδας ήταν διφορούμενα. Σε μια από τις δυο μελέτες, η ομάδα βιοανάδρασης έδειξε σημαντικότερη ικανοποίηση από την ομάδα ελέγχου. Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός της βιοανάδρασης με τις ασκήσεις πυελικού εδάφους είχε σημαντικά αποτελέσματα, αλλά σε σύγκριση με την ομάδα των ασκήσεων δεν αποδείχθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματικός, με το επίπεδο τεκμηρίωσης της συστηματικής ανασκόπησης να είναι μέτριο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ακράτεια ούρων el
dc.subject Ασκήσεις πυελικού εδάφους el
dc.subject Βιοανάδραση el
dc.subject Urinary incontinence el
dc.subject pelvic floor exercise el
dc.subject Βiofeedback el
dc.title Η Επίδραση των Ασκήσεων των Μυών του Πυελικού Εδάφους σε Συνδυασμό με τη Βιοανάδραση σε Γυναίκες με Ακράτεια Ούρων: Συστηματική Ανασκόπηση el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου