Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι επιδράσεις του cough reflex training (CRTrain) σε υγιή πληθυσμό και σε ασθενείς μετά από ΑΕΕ με νευρογενή δυσφαγία: Μια μελέτη σκοπιμότητας

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου