Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Βασιλείου, Βασίλειος
dc.contributor.author Καραμπά, Βικτώρια
dc.date.accessioned 2022-07-07T10:16:13Z
dc.date.available 2022-07-07T10:16:13Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10416
dc.description.abstract Εισαγωγή: Οι επιπτώσεις των ΑΕΕ σχετιζόμενες με την κινητική λειτουργία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την διαταραχή της αρθρικής σταθερότητας, της μυικής ισχύος, του κινητικού ελέγχου και του μυϊκού τόνου που οδηγούν σε προβλήματα στις μεταφορές, στον στασικό έλεγχο, στην ισορροπία και στην βάδιση. Αν και πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί για την αποκατάσταση της βάδισης μετά το ΑΕΕ, καμία δεν έχει αποδειχθεί από μόνη της ανώτερη από τις άλλες (Bruni et al., 2017). Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι θεραπευτικές επιδράσεις και η αποτελεσματικότητα του λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού και των ρομποτικών συστημάτων ως νέων τεχνολογικών εφαρμογών, στην βελτίωση της βάδισης ασθενών που έχουν υποστεί ΑΕΕ. Μέθοδος: Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής έγινε αναζήτηση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar, MEDLINE, Cochrane Library. Επίσης, αναζητήθηκαν πληροφορίες από επιστημονικά συγγράμματα. Τα κριτήρια που λήφθηκαν για την επιλογή των άρθρων ήταν: η γλώσσα συγγραφής να είναι η αγγλική, το έτος συγγραφής να είναι από το 2010 και να αφορούν τον Λειτουργικό Ηλεκτρικό Ερεθισμό και την Ρομποτική Επανεκπαίδευση στην αποκατάσταση της βάδισης μετά από ΑΕΕ. Επίσης λήφθηκε υπόψιν η αξιοπιστία και η μεθοδολογική προσέγγιση της κάθε έρευνας, καθώς επιλέχθηκαν κυρίως τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και κλινικές μελέτες. Συμπέρασμα: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αποκατάσταση της βάδισης τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμίσει τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή ως πολύτιμο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στην αποκατάσταση ασθενών με ΑΕΕ. Ειδικότερα, μέσω της αρθρογραφίας αποδεικνύεται ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προσθήκη του FES και των ρομποτικών συστημάτων σε πρόγραμμα συμβατικής φυσικοθεραπείας επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην κινητική λειτουργία των ασθενών αυτών, σε σύγκριση μόνο με την συμβατική φυσικοθεραπεία. Όμως, απαιτούνται περισσότερες καλής ποιότητας έρευνες, έτσι ώστε να διευκρινισθούν τα αποτελέσματα και ο τρόπος δράσης τους, προκειμένου να εδραιωθούν στην καθημερινή κλινική πρακτική. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject stroke el
dc.subject hemiplegia el
dc.subject gait el
dc.subject locomotor el
dc.subject electrical stimulation el
dc.subject FES el
dc.subject robot el
dc.subject RAGT el
dc.subject electrotherapy el
dc.subject rehabilitation el
dc.subject physiotherapy el
dc.subject Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.subject Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός el
dc.subject ρομποτική επανεκπαίδευση el
dc.title ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ el
dc.title.alternative TECHNOLOGICAL ADVANCES IN GAIT REHABILITATION IN PATIENTS WITH STROKE: APPLICATIONS OF FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION AND ROBOTIC SYSTEMS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου