Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (ΒULLYING) - ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γεωργοπούλου, Σταυρούλα
dc.contributor.author Ιωάννου, Μαρία
dc.contributor.author Καλέτζου, Αργυρώ
dc.contributor.author Παγανέλη, Μαρία
dc.date.accessioned 2022-08-31T07:13:27Z
dc.date.available 2022-08-31T07:13:27Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10573
dc.description.abstract Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί έρευνα για τον ρόλο του λογοθεραπευτή σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές που έχουν υποστεί bullying σε Ελλάδα και Κύπρο. Σκοπός είναι να μελετηθεί η δράση, η στάση και η επίγνωση του λογοθεραπευτή σε συμπεριφορές εκφοβισμού που δέχονται και διαπράττουν άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές. Αναλύεται μέσα από την έρευνα η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των θυμάτων εκφοβισμού και η διαχείριση που γίνεται από τον λογοθεραπευτή και οι τρόποι αντιμετώπισης που χρησιμοποιεί. Στην πρώτη ενότητα της ερευνητικής εργασίας τοποθετούνται οι βασικοί προσδιορισμοί που σχετίζονται άμεσα με το θέμα. Στην δεύτερη ενότητα ανήκει η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Το δείγμα που επιλέχθηκε ήταν 60 λογοθεραπευτές. Η έρευνα έγινε με την χρήση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Google Forms). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων στατιστικής ποσοτικά και ποιοτικά. Μέσω των αποτελεσμάτων φαίνεται ξεκάθαρα η σοβαρότητα του εκφοβισμού και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ένας λογοθεραπευτής στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Επικοινωνιακές Διαταραχές el
dc.subject Εκφοβισμός el
dc.title O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (ΒULLYING) - ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ el
dc.title.alternative THE ROLE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPIST FOR INDIVIDUALS WITH COMMUNICATION DISORDERS THAT HAVE BEEN BULLIED – A STUDY IN GREECE AND CYPRUS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου