Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Πρόσφατες υποβολές

 • ΘΩΜΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.15314 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Πλαίσιο δειγματοληψίας Το πλαίσιο δειγματοληψίας είναι η πραγματική λίστα των ατόμων από τα οποία θα ληφθεί το δείγμα. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο τον πληθυσμό-στόχο. Το μέγεθος του ...
 • ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ.17016 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η επιχειρηματικότητα αποτελεί δίχως άλλο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, συμβάλλει δε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό γίγνεσθαι. Στην περαιτέρω ...
 • ΜΠΡΟΥΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ.11691; ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.16866 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί μία σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων αλλά και συνέπεια της κοινωνικής ανάπτυξης του κράτους. Η πορεία της εξέλιξης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων άλλαξε με την ...
 • ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.17237; IVANAJ (ΙΒΑΝΑΙ), ROMEO (ΡΟΜΕΟ) Α.Μ.17015 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Ο πολιτισμός αποτελεί σημαντική περιουσία για κάθε έθνος καθώς είναι μια μικρογραφία της ιστορίας, των εθίμων και γενικά του τρόπου ζωής των λαών στο πέρασμα των αιώνων. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιαστούν ...
 • ΤΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ.14809 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  The economy is the catalyst for shaping living conditions at all levels in order to contribute to the definition of the concept of historicity and the evolution of human civilization. We will carry out a simple, but not ...
 • ΜΕΛΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.18192 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα ‘Η επιχείρηση στο πλαίσιο του μονοπωλιακού ανταγωνισμού’ περιλαμβάνει την καταγραφή ενός συνόλου πληροφοριών και κανόνων,που σκοπό έχουν να καταστήσουν ...
 • ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Μ.16559 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται την Λογιστική και ελεγκτική ναυτιλιακών εταιρειών. Στα αρχικά κεφάλαια γίνεται μια μνεία σχετικά με την ιστορική αναδρομή της ναυτιλίας και τις ελεγκτικής καθώς και το περιεχόμενο αυτής. ...
 • ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ A.M.17252 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία βασίζεται στη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των χρημα-τοοικονομικών συστημάτων, των οποίων η τεχνολογία τα τελευταία εκατό χρόνια αναπτύ-χθηκε με πρωτόγνωρους ρυθμούς και η είσοδος της ...
 • ΑΝΔΡΕΟΛΑ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ Α.Μ.16971 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Καθώς έχει πλέον περάσει περισσότερο από ένα έτος της πανδημίας, με βαριές υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις, μπορεί κανείς να κάνει έναν απολογισμό των έως τώρα εξελίξεων και διαφαινόμενων προοπτικών. Σε καμία ...
 • ΑΡΤΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.16014; ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 2560 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η έρευνα είχε ως σκοπό να αναλύσει τις παθογένειες και την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία ως μέσου εξυγίανσής του. Για το σκοπό αυτό έλαβε χώρα μία βιβλιογραφική ...
 • ΚΡΙΕΖΗ, ΑΝΝΑ Α.Μ.16138 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Βασική επιδίωξη που έχει η πτυχιακή είναι η διερεύνηση της παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις εταιρείες μέσα από την βιβλιογραφική και την αρθρογραφική ανασκόπηση. Ως αντικειμενικό στόχο έχει την κατανόηση ...
 • ΜΑΡΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M.16171; ΜΠΕΒΟΥΔΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ A.M.16201 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Στην κάτωθι πτυχιακή εργασία θα αναπτύξουμε την νομοθεσία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Μια νέας μορφής επιχείρησης η οποία έχει εισέλθει δυναμικά στις επιχειρήσεις από το 2012. Θα αναφερθούμε στην νομοθεσία, ...
 • ΚΟΓΚΑ, BAΣΙΛΙKΗ Α.Μ.17038; ΠAΝAΓΙΩTAKΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗMΗTΡA – ΠAΝAΓΙΩTA Α.Μ.17394; ΣTAMΟΥΛΗΣ, ΙΩAΝΝΗΣ Α.Μ.16283 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με τον ρόλο που η ψυχολογία έχει στην λήψη των επενδυτικών αποφάσεων και συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την μελέτη των πτυχών της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Όπως θα δούμε ...
 • ΚΑΡΒΕΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ.17023 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Έρευνα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες όπου κάποιος συλλέγει πληροφορίες, οργανωμένα και με μεθοδικό τρόπο, σχετικά με κάποια χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και από ορισμένες μονάδες ενός ...
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.17948 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η υγειονομική κρίση που πυροδότησε η πανδημία του COVID-19 είναι άνευ προηγουμένου και έχει επηρεάσει όλους τους οικονομικούς τομείς και όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής. Η επίδραση στον επιχειρηματικό κόσμο, στα νοικοκυριά, ...
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Μ.17819; ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.18196 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Ο χρυσός είναι το πιο δημοφιλές πολύτιμο μέταλλο για επένδυση από όλα τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός συνήθως αγοράζεται από τους επενδυτές ως μέσο διαφοροποίησης του κινδύνου, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης συμβολαίων μελλοντικής ...
 • ΓΙΟΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.16042; ΜΠΟΥΖΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ.16025 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι: «Τεχνικές Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με υπολογιστικά φύλλα» Στο 1ο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τα δεδομένα, η σημασία τους, τρόπους συλλογής δεδομένων, ...
 • ΜΑΜΜΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ.17346; ΠΕΤΡΙΤΑΪ, ΝΤΕΣΙΑΝ Α.Μ.17282 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Από τα πολύ παλιά χρόνια υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ δύο κυρίαρχων αντιλήψεων στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και τα σημαντικότερα οφέλη και κόστη που αυτές ...
 • ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Μ.16539 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Είναι κοινά αποδεκτό πως το στατιστικό μοντέλο αποτελεί μια τυποποίηση στοχαστικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, όπως αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή μαθηματικών σχέσεων και εξισώσεων. Ο απώτερος στόχος από μια στατιστική ...
 • ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Μ.17000; ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.17041; ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.17057 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η πολιτισμική κληρονομιά που έχει κάθε τόπος περιέχει την άυλη και την υλική κληρονομιά. Ο ρόλος που έχει είναι πάρα πολύ σημαντικός και η σημασία της είναι αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο. Αφορά την καταγραφή της ιστορικής ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds