Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Πρόσφατες υποβολές

 • ΜΑΔΟΥΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ.16677; ΔΟΥΜΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Μ.16695 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στη πράξη και η μετάβασή τους από το ΕΓΛΣ (εμπειρική διερεύνηση). Στο 1ο κεφάλαιο το: «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ)» ...
 • ΠΑΤΤΑΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Μ.16706; ΧΑΤΖΑΡΑ, ΑΘΗΝΑ Α.Μ.16659 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή, η αδυναμία οριοθέτησης των περιβαλλοντικών ζητήματος καθιστούν την οντότητα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής προστασίας, ιδιάζοντος νομικού ενδιαφέροντος. Αυτό συμβαίνει καθώς η ...
 • ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ; ΠΤΗΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019-08)
  Το νέο ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, που είχε ψηφιστεί και έχει ισχύ από το 2016 περιλαμβάνει τροποποιήσεις για το έτος 2017, όπου επηρεάζουν άμεσα όλα τα ταμεία. Ειδικότερα έγιναν αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ...
 • ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020-01)
  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει της ρίζες της στα βάθη της ιστορίας με αποκλειστικό της στόχο την διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας. Τμήμα της εταιρική διακυβέρνησης αλλά και μέσο επίτευξης των στόχων της, ...
 • ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ; ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της φορολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυσχερής θέσης που όλες οι επιχειρήσεις βρέθηκαν κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της ...
 • ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; ΜΠΙΝΤΟΥΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι στο τέλος της μελέτης της από τον αναγνώστη, να είναι σε θέση να απαντήσει στο αν και κατά πόσο οι συναρτήσεις συμμετέχουν στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων. Υπό την επεξεργασία αυτού του ...
 • ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ; ΠΤΗΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019-08)
  Το νέο ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, που είχε ψηφιστεί και έχει ισχύ από το 2016 περιλαμβάνει τροποποιήσεις για το έτος 2017, όπου επηρεάζουν άμεσα όλα τα ταμεία. Ειδικότερα έγιναν αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ...
 • ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ; ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η «Επίλυση Γραμμικών Προβλημάτων Βελτιστοποίησης-Μέθοδος Simplex» Αρχικά στην εισαγωγή παρουσιάζονται έννοιες αλλά και σημεία που θα αναπτυχθούν στην κυρίως εργασία. Στο 1ο ...
 • ΑΥΓΕΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ.14863; ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ Α.Μ.17009; ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ.17098 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει τον τίτλο: «Η συγκριτική μελέτη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠ-ΔΛΠΔΤ)». Αυτή η εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ...
 • ΓΕΜΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.16906; ΧΑΝΤΖΗ, ΠΑΡΘΕΝΙΑ Α.Μ.16525 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και με την πορεία της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ναυτιλιακής εταιρείας “X” στον ναυτιλιακό ...
 • ΚΑΣΣΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ Α;.Μ.15762; ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.16229 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων με συγκεντρωτικούς πίνακες Ms Access, στην διαρκή και συστηματική αποθήκευση δεδομένων καθώς και στην παρατήρηση, ταξινόμηση, αξιολόγηση ...
 • ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αποτελεί ένα βασικό εργαλείο, με το οποίο είναι εφικτό να μετρηθεί η οικονομία μιας χώρας. Επιπρόσθετα, το ΑΕΠ μετρά τη συνολική δαπάνη της χώρας σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλες τις αγορές της ...
 • ΤΟΥΣΟΛΑΡΙ, ΖΑΜΙΡΑ - ΛΥΔΙΑ Α.Μ.16299 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ελλαδικό χώρο. Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ρητά συνδεδεμένη με την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση ...
 • ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. 8989; ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Μ. 9313 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται αναλυτικά, αποθηκεύουν και μεταφέρουν δεδομένα και πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στην ορθότερη ...
 • ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Μ. 16928; ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.16770; ΛΟΥΑΡΗ, ΜΑΡΙΟ Α.Μ.16933 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας είναι το «Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία». Τόσο η υγεία όσο και η ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα για τους ...
 • ΓΑΤΣΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ. 16033; ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Μ. 16106 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020-11)
  Η ανάγκη απλοποίησης των λογιστικών διαδικασιών οδήγησε στην θέσπιση νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων με νόμο του 2014 λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαικές οδηγέις και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στα πλαίσια αυτής της ...
 • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ; ΠΑΡΑΣΙΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ; ΦΥΛΛΑΔΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας αναφέρεται στη διερεύνηση των λόγων που καθυστερούν την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων. Οι Ο.Τ.Α έχουν ...
 • ΜΠΟΛΩΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ.16949; ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 16771; ΣΙΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.16783 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι η Φορολογική Αναμόρφωση και Συμμόρφωση. Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που οδηγούν στη διαμόρφωση για την επιτυχημένη πορεία και τελικά την επιβίωση ...
 • ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ.16644; ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.16694; ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ.16729 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το ζήτημα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: Οι αλλαγές της φορολογίας την τελευταία δεκαετία και πως αυτό έχει επηρεάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για την συγγραφή / παρουσίασή της αναλύθηκαν τα εξής: Στο 1ο ...
 • ΑΓΓΑΛΛΙΟΥ, ΡΟΜΙΝΑ; ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζουμε εν συντομία μερικές βασικές έννοιες σχετικά με την λογιστική και την λογιστική τυποποίηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS). ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds