Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Πρόσφατες υποβολές

 • ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.11959 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σκοπός της παρούσης διπλωματικής πειραματικής εργασίας ήταν η μελέτη του ρυθμού απομάκρυνσης της αμμωνίας σε ενυδρειοπονικό σύστημα με τρεις διαφορετικές αλατότητες (1,5 ppt, 5 ppt και 7 ppt). Η πειραματική διαδικασία ...
 • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ. 9883; ΜΠΕΚΡΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α.Μ.12236 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Μετά τη βιομηχανική επανάσταση η ανθρωπότητα βιώνει μία περίοδο αλματώδους επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Δυστυχώς γνωρίζουμε πλέον ότι η ταχύτατη αυτή ανάπτυξη, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια που ...
 • ΝΤΟΚΟΥΜΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.12346; ΤΖΕΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α.Μ.12322 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα βιοκαύσιμα τόσο ως προς την περιβαλλοντική τους όσο και την ενεργειακή τους αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε λεπτομερώς τα πιο κοινά και ευρέως χρησιμοποιούμενα βιοκαύσιμα. ...
 • ΛΕΚΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.12213 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση των ποσοτήτων σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα αποτελούν η συνεχόμενη πληθυσμιακή αύξηση της γης αλλά και μη ακαταλληλότητα πολλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Κυρίαρχος σκοπός είναι η επίτευξη ...
 • ΜΑΡΓΑΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ Α.Μ.11843 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η μύιγα της Μεσογείου, Ceratitis capitata, η ευρωπαϊκή μύιγα καρπών κερασιάς, Rhagoletis cerasi και η μύιγα των καρπών της ελιάς, Bactrocera oleae, αποτελούν μια ιδιαίτερα καταστρεπτική κατηγορία παρασίτων. Η χαμηλή ανοχή ...
 • ΜΠΙΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.12110; ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.12001 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν θέση σε πρώτο πλάνο την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια. Από την στιγμή που κατέστη σαφές ότι η παραγωγή ενέργειας δημιουργεί ...
 • ΤΣΙΧΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ.12032 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019-12)
  Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το οικονομικό ισοζύγιο των θερμοκηπίων. Tα συστήματα θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) διαθέτουν το πλεονέκτημα της ακριβούς στόχευσης και της εστιασμένης ...
 • ΣΚΟΤΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.12276 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Τα φυτά κατά την ανάπτυξή τους καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις είτε σε επίπεδο φυτού αρχικά, είτε σε επίπεδο καλλιέργειας. Οι καταπονήσεις επιδρούν αρνητικά στην φυσιολογία των φυτών ...
 • ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ Α.Μ.11832 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Βρυξελλών (27 Απριλίου 2018), ως βιολογική γεωργία ορίζεται ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων που συνδυάζει ...
 • ΒΡΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 12319; ΦΛΩΡΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Μ. 12438 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η έρευνα σχετικά με την επίδραση του τραυματισμού των φύλλων στις φυσιολογικές διαδικασίες των φυτών καθώς και στην περιεκτικότητα των φύλλων σε χρωστικές ουσίες συμβάλλει στην κατανόηση της απόκρισης των φυτών έναντι αυτού ...
 • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.12395 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η πτυχιακή εργασία Ορθές Γεωργικές Πρακτικές- Ευφυής Γεωργία αποτελείται από 9 εννέα κεφάλαια. Το πρώτο (1ο) κεφάλαιο αναφέρεται στις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται και στη σημασία τους για το ...
 • ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ Α.Μ.12027 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η πτυχιακή Εργασία σποροπαραγωγή και νέες τεχνολογίες αποτελείται από πέντε κεφάλαια και αναφέρεται στην βασική γνώση της τεχνολογίας του Internet of Things (IoT) σε σχέση με την εξέλιξη της σποροπαραγωγής. Νέες τεχνολογίες ...
 • ΤΑΣΙΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ Α.Μ.12285 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αναγνώριση της σημαντικότητας των άγριων βρώσιμων φυτών στη ζωή και στις συνήθειες του ανθρώπου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα ...
 • ΓΑΛΑΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Μ.12318 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή στους τομείς της Ευφυούς Γεωργίας και της Γεωργίας Ακριβείας, αλλά και την ιστορική αναδρομή των τεχνολογιών που ...
 • ΜΥΛΩΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.12354 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η εργασία με θέμα τις εξελίξεις στην εκμετάλλευση των αρωματικών φυτών αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα Αρωματικά Φυτά στην Επιστημονική ορολογία τους καθώς και στις ιδιότητες τους. Στο δεύτερο ...
 • ΤΣΙΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.11558 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Το γένος Crocus εμφανίζει μεγάλη παραλλακτικότητα στην περιοχή των Βαλκανίων και της Τουρκίας, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ενδημικών και γεωγραφικά περιορισμένων ειδών. Στοχος της εργασίας ήταν η συμβολή στον γενετικό ...
 • ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.11537; ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ.11543 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η διερεύνηση των στοιχείων που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια είναι χρήσιμη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αντικείμενο μελέτης της τρέχουσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς ...
 • ΔΙΔΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.12457 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η εργασία ΄Διαχείριση ζιζανίων σε αμπελώνες΄ αποτελείται από 6 κεφάλαια. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει γενικά στοιχεία για τα ζιζάνια. Τα ζιζάνια είναι φυτά που αναπτύσσονται σε χώρο που δεν είναι επιθυμητά και δρουν ...
 • ΚΟΤΟΦΩΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ Α.Μ.12037 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: Θερμοκηπιακή Καλλιέργεια Κηπευτικών Φυτών υπό Κάλυψη άπτεται στην ιστορία, τις χρήσεις και την θερµοκηπιακή καλλιέργεια των κηπευτικών ...
 • ΚΟΚΚΟΡΗ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.12194; ΣΤΗΘΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α.Μ.12282 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Παρά την αντίληψη που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι σχετικά με τη γεωργική διαδικασία, η πραγματικότητα είναι ότι η σημερινή γεωργική βιομηχανία είναι επικεντρωμένη στα δεδομένα, ακριβής και πιο “smart” από ποτέ. Η ταχεία ...

Δείτε Περισσότερα