Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Πρόσφατες υποβολές

 • ; ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (3152) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023)
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3105) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021)
  Σε αυτή την εργασία θα κάνουμε μια γενική αναφορά στην σημερινή δομή των δικτύων και θα εμβαθύνουμε στα δίκτυα των οπτικών ινών, θα αναφερθούμε στην κατασκευή τους και τις λειτουργίες των δικτύων αυτών. Στην συνέχεια θα ...
 • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ; ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (3141) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2021)
  Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση άλλαξε ριζικά την μορφή και τη λειτουργία της. Με την υιοθέτησή τους, αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Σημαντική, στη ραγδαία εξάπλωση ...
 • Λαμπροπουλος, Φωτιος (2010) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
 • Πάσιος, Χριστόδουλος (15252); Τουρκαντώνης, Βασίλης (2052) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Σ την εν λόγω πτυχιακή εργασία θα μελετ ηθε ί η ανάπτυξη ενός μηχανισμού αναγνώρισης κρυμμένων αντικειμένων του DOM Document Object Model με σκοπό τη χρήση του σε ένα περιβάλλον δοκιμών λογισμικού χ ρησιμοποιώντας λύσεις ...
 • Μουλατσιώτης, Κωνσταντίνος ( (2996) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Ο πρωταρχικός σκοπός του AR είναι να παρέχει στους χρήστες πρόσθετες πληροφορίες, υλικό ή ψηφιακές βελτιώσεις που ενισχύουν την κατανόησή τους και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους. Για αυτό τον λόγο και αποφασίσαμε ...
 • ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (2814); ΛΑΖΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ (2856) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Οι εξελίξεις και η ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα της ενσύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης είναι ραγδαία. Σήμερα για την πλειοψηφία των χρηστών, είναι διαθέσιμοι ρυθμοί πρόσβασης ...
 • Βακόνδιος, Μάρκος (15049) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Η πτυχιακή αυτή πραγματεύεται την ανάλυση αγώνων επαγγελματικού τέννις, με από- τερο στόχο την πρόβλεψη του αποτελέσματος αυτών, με βάση τα στατιστικά των αγώνων και τα χαρακτηριστικά των παικτών κατά τη διάρκεια μίας ...
 • Μαυρουκάκης, Απόστολος (1741) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Στην εργασία αυτή, στοχεύουμε να κατανοήσουμε τις έννοιες που σχετίζονται με την ψηφιακή ιθαγένεια μέσω της εφαρμογής μιας λειτουργικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες ...
 • Αντωνοπούλου, Αικατερίνη (3088) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Εξαιτίας της διακρατικής μεταφοράς δεδομένων χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει την οδηγία 95/46/ΕΚ και στην συνέχεια ένα νόμο τον οποίο έπρεπε να τηρεί κάθε εταιρία η οποία επεξεργάζεται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. ...
 • ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3036) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας για ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος, με τη χρήση του προγράμματος WordPress, ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ...
 • ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΖΩΗΣ (3138); ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2621) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύουμε πώς σκεφτήκαμε και δημιουργήσαμε βήμα βήμα την ιστοσελίδα την οποία αναπτύξαμε με θέμα τη δημιουργία άρθρων και προγνωστικών για το αθλητικό στοίχημα. Η ιδέα να δημιουργήσουμε μία ...
 • Γαλήνα, Ευαγγελία (15724) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να δούμε την ιστορία του web design πως εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς το internet εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Στη συνέχεια, θα δούμε ένα website φωτογράφου που ...
 • Λιάκου, Αθανασία (50025) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας αφορά την ανάπτυξη πλατφόρμας ομογενοποίησης δικτύων αποτελούμενο από ετερογενείς τεχνολογίες. Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της τεχνολογίας έχει αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς ...
 • ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ (15663) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-06)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία , τη παραμετροποίηση και τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) WordPress . Αρχικά, γίνεται εισαγωγή σε ...
 • ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (3152) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του σκοτεινού ιστού, της κρυπτογραφίας και των διαδικτυακών παιχνιδιών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ενώ οι πλατφόρμες ...
 • ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1478) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Καθώς ο Παγκόσμιος Ιστός συνεχίζει να εξελίσσεται, τα άτομα χρησιμοποιούν τεχνολογίες συνεργασίας για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών. Αξιοποιώντας τη διάδοση των gadgets και των υπηρεσιών ...
 • ΕΡΤΖΑΝ, ΓΙΟΥΣΟΥΦ (2725) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό την θεωρητική μελέτη των τεχνικών μετάδοσης του σήματος στις τηλεπικοινωνίες. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα μεγέθη ...
 • ΠΙΛΙΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (15257) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία μελετά την εφαρμογή των έξυπνων δικτύων στα αεροδρόμια. Αρχικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των δικτύων δεδομένων και με το γνωστικό υπόβαθρο από την μελέτη των σύγχρονων τεχνολογιών του διαδικτύου ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds