Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μυοσκελετικές κακώσεις σε επαγγελματίες χορευτές μπαλέτου

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσεκούρα, Μαρία
dc.contributor.author Πανοπούλου, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned 2016-09-21T09:55:24Z
dc.date.available 2016-09-21T09:55:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3247
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 2 μέρη: Στο 1ο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στα περισσότερα ζητήματα που άπτονται των χορευτών μπαλέτου και τους τραυματισμούς τους. Έτσι λοιπόν, θίγονται ενδελεχώς η κύρια εμβιομηχανική και κινησιολογία στον κλασικό χορό, οι αιτιολογικοί παράγοντες πρόκλησης των τραυματισμών αλλά και οι συχνότερες μυοσκελετικές κακώσεις των χορευτών ανά ανατομικές περιοχές. Το 2ο μέρος περιλαμβάνει το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Ειδικότερα: ΣΚΟΠΟΣ ήταν να διερευνηθούν οι μυοσκελετικές κακώσεις που υπόκειται η επαγγελματική ομάδα των χορευτών μπαλέτου στην Ελλάδα. ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνα συμμετείχαν 31 επαγγελματίες χορευτές μεταξύ των οποίων οι 20 ήταν γυναίκες και οι 11 άνδρες. Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο ερωτηματολόγιο το οποίο απαρτιζόταν από το “The general Nordic for the Musculoskeletal symptoms Questionnaire” σταθμισμένο στα ελληνικά και από επιπλέον 9 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Τα δεδομένα περάστηκαν και επεξεργάστηκαν στο Microsoft Excel 2010. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για τις γυναίκες χορεύτριες διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις μελετηθείσες περιπτώσεις ενοχλήσεων (τελευταίος χρόνος, τελευταίος χρόνος με παράλληλη παρεμπόδιση των χορευτικών δραστηριοτήτων, τελευταία εβδομάδα) η οσφυϊερή περιοχή ήταν αυτή με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (70%, 70% και 35% αντίστοιχα). Για τους άντρες χορευτές η πλέον κρίσιμη περιοχή ήταν και στις 3 πάλι περιπτώσεις η αυχενική μοίρα (63,6%, 45,5% και 27,3% αντίστοιχα). Από την μελέτη της στατιστικής σημαντικότητας των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή της p value για τα ποσοστά ενοχλήσεων σε γυναίκες και άντρες βρέθηκε ότι η τιμή για την ποδοκνημική, για την τελευταία εβδομάδα είναι 0,043 (<0,05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οσφυϊκή περιοχή, η αυχενική μοίρα και η ποδοκνημική είναι οι πιο ευπαθείς ανατομικές περιοχές στους χορευτές παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις ανά φύλο. Η αιτιολογία των τραυματισμών ποικίλει και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο ο ακριβέστερος προσδιορισμός της και κατ’ επέκταση η αξιολόγηση των συνθηκών άσκησης και προβών. Το επιστημονικό πεδίο που αφορά την υγεία των χορευτών χρήζει περαιτέρω εξέλιξης δεδομένου του σημαντικού προσωπικού και επαγγελματικού κόστους που τους προκαλούν οι τραυματισμοί. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Χορευτές κλασικού χορού el
dc.subject Μυοσκελετικές κακώσεις χορευτών el
dc.subject Εμβιομηχανική ποδοκνημικής άρθρωσης el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Μυοσκελετικές κακώσεις σε επαγγελματίες χορευτές μπαλέτου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου