Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Management αλλαγών καινοτομίας και γνώσης: Εφαρμογή του στον ελληνικό χώρο. Έρευνα σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές