Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Η εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, απο την περίοδο της δικτατορίας μέχρι την σημερινή πραγματικότητα και πως αυτό επηρέασε τον επικοινωνιακό ρόλο της διαφήμισης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των καταναλωτικών αναγκών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές