Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών προγραμμάτων υδροθεραπείας σε ημιπληγικούς ασθενείς

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φαράντου, Χαρίκλεια
dc.contributor.author Γαλάτη, Αναστασία
dc.contributor.author Μήτσου, Κωνσταντίνα
dc.date.accessioned 2016-11-15T12:03:18Z
dc.date.available 2016-11-15T12:03:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3996
dc.description.abstract Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος της Φυσικοθεραπείας κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, έχοντας ως θέμα, τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων υδροθεραπείας σε ημιπληγικούς ασθενείς. Αρχικά, πραγματοποιείται μια γενική παρουσίαση του νευρικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού και, έπειτα, της έννοιας του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμη, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της έννοιας της υδροθεραπείας, από το χθες μέχρι το σήμερα, καθώς και μια λεπτομερής αναφορά των θεραπευτικών ιδιοτήτων του νερού, ενδείξεων και αντενδείξεων άσκησης μέσα στο νερό και των ειδικών τεχνικών που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια της εργασίας, περιγράφεται η σημασία της φυσικοθεραπείας μετά από ΑΕΕ, τα στάδια της αποκατάστασης και αποτελεσματικοί μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε ημιπληγικούς ασθενείς, όπως η Brunnstrom, η Bobath, ο λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός, η οπτική ανατροφοδότηση και η χρήση βοηθητικών-ορθωτικών μέσων. Απαραίτητη, φυσικά, η ακόλουθη περιγραφή προγραμμάτων υδροθεραπείας που συνιστούν κινησιοθεραπεία, διατάσεις, ενδυνάμωση, βάδιση, διάδρομο, εμπόδια, Hallwick Method και τα διαγώνια πατέντα PNF. Εν κατακλείδι, πραγματοποιείται μια συμπερασματική ανασκόπηση σύγκρισης της άσκησης στο νερό και έξω από αυτό, όπου και διαφαίνεται η σημαντική θέση της υδροθεραπείας στην αποκατάσταση ημιπληγικού ασθενή. Ο σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της σημαντικής συμβολής του νερού και των ιαματικών του ιδιοτήτων κατά την άσκηση-αποκατάσταση ασθενή ύστερα από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, βασισμένη σε σύγχρονη και έγκυρη αρθρογραφία και βιβλιογραφία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Νευρικό σύστημα el
dc.subject Υδροθεραπεία el
dc.subject Ημιπληγικοί ασθενείς el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση el
dc.title Διερεύνηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών προγραμμάτων υδροθεραπείας σε ημιπληγικούς ασθενείς el
dc.title.alternative Review of the effectiveness of Hydrotherapy therapeutic programmes for hemiplegic patients el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου