Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξαπλαντέρη, Παναγιώτα
dc.contributor.author Αβράμι, Τζεβρίκο
dc.contributor.author Αντώνογλου, Αναστασία
dc.date.accessioned 2016-12-01T06:39:25Z
dc.date.available 2016-12-01T06:39:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4116
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την μελέτη και τη διερεύνηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και του ρόλου του νοσηλευτή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση τους . Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι διαγνωστικές εξετάσεις των αναπνευστικών λοιμώξεων. Στο τρίτο κεφάλαιο διαχωρίζονται οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο διαχωρίζονται οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία πρόληψης των αναπνευστικών λοιμώξεων και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος του νοσηλευτή στις λοιμώξεις του αναπνευστικού σε όλα τα επίπεδα. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα περιστατικά νοσηλευτικής διεργασίας και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αναπνευστικές λοιμώξεις el
dc.title Λοιμώξεις του αναπνευστικού el
dc.title.alternative Ποιός ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου