Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συχνότητα τραυματισμών και επιδημιολογία στο άθλημα της αετοσανίδας. Διαμόρφωση πλάνου εργονομικών οδηγιών και προτάσεων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Πενταρά, Μαρία Βασιλική Α.Μ. 1367
dc.date.accessioned 2016-12-20T11:29:52Z
dc.date.available 2016-12-20T11:29:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4269
dc.description.abstract Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση των μυοσκελετικών και εμβιομηχανικών απαιτήσεων του αθλήματος της αετοσανίδας και η διαμόρφωση ενός πλάνου εργονομικών οδηγιών και προτάσεων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να γνωστοποιηθεί η επιδημιολογία του αθλήματος και ποία είναι η συχνότητα τραυματισμών. Αφού γίνει μια αναδρομή στην ιστορία του αθλήματος της αετοσανίδας, θα γίνει μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αθλήματος. Θα παρουσιαστεί ο εξοπλισμός και η καταλληλότητα του. Στην συνέχεια θα αναφερθούν επιγραμματικά οι παράγοντες κινδύνου που συνοδεύουν την ενασχόληση με το άθλημα της αετοσανίδας. Στο τέλος του πρώτου μέρους θα αναλυθεί η μέθοδος και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να αποκαλυφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Το δεύτερο σκέλος της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την στατιστική ανάλυση και την παρουσίαση των δεδομένων που προέκυψαν από αυτήν . Η εργασία ολοκληρώνεται με τα καταληκτικά συμπεράσματα καθώς και προτάσεις για την αποφυγή των τραυματισμών των αθλητών που εμπλέκονται με το άθλημα της αετοσανίδας . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Αετοσανίδα el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Συχνότητα τραυματισμών και επιδημιολογία στο άθλημα της αετοσανίδας. Διαμόρφωση πλάνου εργονομικών οδηγιών και προτάσεων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου