Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία διαδικτυακής λογιστικής εφαρμογής με χρήση CMS

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φωτεινόπουλος, Μιχάλης
dc.contributor.author Νικολοπούλου, Αθηνά
dc.contributor.author Σίνη, Φλώρα
dc.contributor.author Χειμάρα, Πηνελόπη
dc.date.accessioned 2017-01-25T08:25:40Z
dc.date.available 2017-01-25T08:25:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4410
dc.description.abstract Παρ’ όλο που το διαδίκτυο ξεκίνησε μέσα από το όραμα του J.C.R.Licklider, του πατέρα του Internet, με σκοπό «την αναμενόμενη εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπου και των Η/Υ, με το δεύτερο συντελεστή ως βοηθό στην επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί» , πλέον έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στη καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η ένταξή του βέβαια ξεκίνησε σταδιακά: Αρχικά χρησιμοποιούταν στα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 από επιχειρήσεις και διάφορους οργανισμούς και, τέλος, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από το υπόλοιπο κοινό. Περισσότερο, βέβαια, διευκόλυνε τον άνθρωπο στον εργασιακό του χώρο αφού η χρήση του είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητάς του, τη μείωση της πιθανότητας πραγματοποίησης λαθών και μείωση του χρόνου υλοποίησης των εργασιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη η χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου και διάφορων εφαρμογών στις εργασίες της λογιστικής. Από την π.Χ. εποχή κατέστη αναγκαία η ύπαρξη της λογιστικής, αρχικά περισσότερο για τον έλεγχο του κράτους και στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, για τη σωστή διαχείριση, διοίκηση και τον πλήρη έλεγχο, κατά βάση, των οικονομικών οντοτήτων από τη διοίκηση τους. Ωστόσο, οι χρονοβόρες διαδικασίες της λογιστικής δυσκόλευαν την άμεση ενημέρωση για την πλήρη οικονομική κατάσταση της οντότητας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση λήψης αποφάσεων διοίκησης, στρατηγικής ή επένδυσης. Επιπλέον, η τήρηση των βιβλίων του λογιστηρίου απαιτούσε μεγάλο όγκο αποθήκευσης. Γι’ αυτό με την εισαγωγή της μηχανογράφησης στα λογιστήρια και γενικότερα στον οικονομικό κλάδο, ήταν εφικτός ο πλήρης έλεγχος της επιχείρησης, η προβολή της οικονομικής της κατάστασης ανά πάσα στιγμή. Αποτέλεσμα αυτού η άμεση λήψη αποφάσεων, δημιουργία σχεδίων στρατηγικής με σκοπό την υπερίσχυση της οντότητας στον κλάδο ή επέκτασής της, καθώς η πλήρης εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη εύρεση επενδυτών. Η μηχανογράφηση του λογιστηρίου βασίζεται πάνω σε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Δομημένα πάνω σε δική τους βάση δεδομένων, το καθένα διευκολύνει και απλοποιεί τις εργασίες του λογιστή και κάθε οικονομικού στελέχους με αποτέλεσμα της εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, πέρα από τα θετικά που επιφέρει η χρήση των υπολογιστών στον εργασιακό χώρο βασικά μειονεκτήματα αποτελούν η αφοσίωση του ανθρώπου στα ηλεκτρονικά μέσα, η εξάρτηση του χρήστη από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, καθώς και η εξειδίκευση και η εμπειρία που απαιτείται από τον εργαζόμενο για την επιβίωση του στον εργασιακό χώρο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Οικονομία el
dc.subject Λογιστική el
dc.subject Μηχανογράφηση el
dc.subject Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου el
dc.title Δημιουργία διαδικτυακής λογιστικής εφαρμογής με χρήση CMS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου