Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Dark tourism ως εναλλακτική μορφή τουρισμού

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νίκας, Ιωάννης
dc.contributor.author Νταλαπέρα, Αγγελική
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:46:33Z
dc.date.available 2017-02-01T07:46:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4453
dc.description.abstract Σκοπός της πτυχιακής εργασίας που ακολουθεί είναι να γίνει γνώριμη η ευρύτερη έννοια του τουρισμού με την πάροδο του χρόνου και τις υποκατηγορίες που τον διακρίνουν. Επίσης, οι μορφές του τουρισμού που συνεχώς εξελίσσονται και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, η ακόλουθη εργασία εμβαθύνει στην επίγνωση των τουριστών- επισκεπτών, μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, αυτής του “Dark tourism”. Παραθέτει την έννοια του dark tourism χρονολογικά, αναλύει την ανάγκη του επισκέπτη για τα αξιοθέατα- τοποθεσίες και πως είναι εφικτή η αναβάθμιση του είδους. Παρουσιάζεται μια λίστα με τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την προϋπόθεση να γίνει αντιληπτή η συμβολή του όρου στην ανάπτυξη των πόλεων. Ακόμη, αναγράφεται η πιθανή μελλοντική πορεία αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού. Τέλος, στην εργασία αναφέρεται η εξέλιξη του είδους και οι τρόποι που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την αύξηση του συγκεκριμένου είδους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εναλλακτικός τουρισμός el
dc.subject Dark tourism el
dc.title Dark tourism ως εναλλακτική μορφή τουρισμού el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου