Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Δυναμικά τουριστικά πακέτα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νίκας, Ιωάννης
dc.contributor.author Σταματοπούλου, Ελένη
dc.date.accessioned 2017-02-01T07:56:18Z
dc.date.available 2017-02-01T07:56:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4455
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Τουριστικά πακέτα el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.title Δυναμικά τουριστικά πακέτα el
dc.title.alternative Dynamic packaging.Ανάλυση και προοπτικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής