Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γιαννούκου, Ιωάννα
dc.contributor.author Κυριακοπούλου, Αικατερίνη
dc.contributor.author Πανταζής, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2017-02-08T08:44:59Z
dc.date.available 2017-02-08T08:44:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4553
dc.description.abstract Στη σύγχρονη εποχή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν συνεχώς έδαφος, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από περισσότερους του ενός δισεκατομμυρίου χρηστών. Με τη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αυξάνεται συνεχώς και ραγδαία, τα μέσα επιδρούν στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, οι οποίοι βομβαρδίζονται με διαφημίσεις. Η παρούσα Πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται την ικανότητα που έχουν οι διαφημίσεις οι οποίες συναντώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και να τους οδηγήσουν στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αρχικά, μέσω μιας ιστορικής αναδρομής που γίνεται, εξετάζεται η εξέλιξη της διαφήμισης από τη πρώτη της εμφάνιση, μέχρι τη μορφή που έχει αποκτήσει σήμερα. Γίνεται επίσης μια ενδελεχής αναφορά τόσο στα είδη της διαφήμισης, όσο και στις κατηγορίες αυτής, κατόπιν της επεξεργασίας σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων και ερμηνεύοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν επί του θέματος, γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης της ύπαρξης και του τρόπου επίδρασης της διαφήμισης στο μέσο καταναλωτή. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έλαβαν μέρος 111 χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τελικά επιβεβαιώνεται πως πράγματι οι διαφημίσεις επιδρούν στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε συνάρτηση βέβαια και με άλλους παράγοντες. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η αντίστροφη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της πρόθεσης για αγορά, αφού τελικά αυτή παρουσιάζεται μειωμένη. Αυτό φυσικά προκύπτει από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας μας και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν χαμηλά εισοδήματα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαφήμιση el
dc.subject Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject Αγοραστική συμπεριφορά el
dc.title Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.title.alternative Οι επιπτώσεις στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου