Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η ελληνική κρίση χρέους της περιόδου 2010-2014.Αίτια, λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βάσιος, Ηλίας
dc.contributor.author Ανδριώτη, Γεωργία Α.Μ.11438
dc.contributor.author Καραμπέτσος, Ανδρέας Α.Μ. 11543
dc.contributor.author Σπηλιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Α.Μ.11494
dc.date.accessioned 2017-02-14T08:10:25Z
dc.date.available 2017-02-14T08:10:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4600
dc.description.abstract Βασικός στόχος στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι να μελετηθεί η πορεία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι το 2014, καθώς και τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει τις πρώτες επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στο δημόσιο χρέος και έλλειμμα, καθώς και στα αίτια της παγκόσμιας αλλά και εγχώριας οικονομικής κρίσης, που οδήγησαν στη σημερινή ύφεση. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται εν συντομία το χρονικό της ελληνικής οικονομικής κρίσης, με τις σημαντικότερες πολιτικές και οικονομικές φάσεις που οδήγησαν στην ψήφιση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Επίσης καταγράφονται και οι σημαντικότερες κοινωνικές συνέπειες που επέφεραν τα μέτρα λιτότητας στη χώρα μας. Στο τρίτο και σημαντικότερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται με αριθμούς και διαγράμματα οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία, ξεκινώντας από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (2010-2015), και την πτώση στο χρηματιστήριο, μέχρι την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας στην Ελλάδα σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς και για τις περικοπές των συντάξεων και των μισθών. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως η πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία της έρευνας, που ακολουθήθηκε στην πτυχιακή εργασία, καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Ελληνική οικονομία el
dc.title Η ελληνική κρίση χρέους της περιόδου 2010-2014.Αίτια, λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου