Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Κινητική και κινηματική των κάτω άκρων σε υγιείς αθλήτριες ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια κατακόρυφου άλματος μετά απο πτώση

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές