Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση των κνημοποδικών ναρθηκών στα χαρακτηριστικά βάδισης σε παιδιά με σπαστική διπληγία και ημιπληγία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φαράντου, Χαρίκλεια
dc.contributor.author Κυρλιγκίτση, Ιωάννα
dc.contributor.author Μαμάκη, Αγγελική
dc.date.accessioned 2017-02-17T10:25:50Z
dc.date.available 2017-02-17T10:25:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4647
dc.description.abstract Η παρακάτω Πτυχιακή Εργασία έχει στόχο να παρέχει στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικά με την νόσο της εγκεφαλικής παράλυσης σε παιδιά και την χρήση των κνημοποδικών ναρθήκων ως τρόπο αντιμετώπισής της. Η εγκεφαλική παράλυση είναι μία νόσος με περίπλοκη αιτιοπαθογένεια και εξίσου περίπλοκη αντιμετώπιση. Η εργασία εστιάζει σε δυο μορφές της ΕΠ, την σπαστική διπληγία και ημιπληγία. Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μυοσκελετικό και νευρικό σύστημα, τον φυσιολογικό και παθολογικό μυϊκό τόνο και οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτά στην περίπτωση της ΕΠ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό, την αιτιολογία, τις μορφές και τους τρόπους αντιμετώπισης της ΕΠ για την κατανόηση της ασθένειας, Το ειδικό μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις μορφές της ΕΠ (σπαστική διπληγία και ημιπληγία) καθώς και στους κνημοποδικούς νάρθηκες. Αναφέρονται τα είδη των ναρθήκων, τα διάφορα υλικά κατασκευής τους, την επίδραση τους στο σώμα ανάλογα το υλικό και το είδος, και τον τρόπο κατασκευής τους. Τέλος, παρουσιάζονται επιστημονικές έρευνες για τους νάρθηκες για τα παιδιά με σπαστική διπληγία και ημιπληγία. Οι έρευνες αφορούν συγκρίσεις υλικών, συγκρίσεις ναρθήκων καθώς και την επίδραση τους σε παιδιά με ΕΠ στην αναζήτηση της απάντησης αν η επίδραση των ορθώσεων είναι ωφέλιμη. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Κνημοποδικοί νάρθηκες el
dc.subject Νευρικό Σύστημα el
dc.subject Εγκεφαλική παράλυση el
dc.subject Σπαστική διπληγία el
dc.subject Σπαστική ημιπλιγία el
dc.title Η επίδραση των κνημοποδικών ναρθηκών στα χαρακτηριστικά βάδισης σε παιδιά με σπαστική διπληγία και ημιπληγία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου