Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση παραμέτρων ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπίλλη, Ευδοκία
dc.contributor.author Λόσι, Ίλντα
dc.contributor.author Καταραχιά, Ασπασία
dc.date.accessioned 2017-02-20T07:28:58Z
dc.date.available 2017-02-20T07:28:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4649
dc.description.abstract Σκοπός:Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση παραμέτρων ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Μέθοδος: Για την διεξαγωγή της έρευνας συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 49 εθελοντών ηλικίας (21-71) με χρόνια οσφυαλγία, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από το προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον των δύο φοιτητριών. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν μια έγκυρη και αξιόπιστη φόρμα αξιολόγησης, η οποία αποτελούταν από ένα έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης εθελοντή, από το ιστορικό του ασθενούς σε συνδυασμό με αυτό-αναφερόμενα ερωτηματολόγια ειδικά για την οσφυαλγία, την ποιότητα ζωής, την ψυχική υγειάς και τον ύπνο όπως το Keele STart Back Screening Tool ,το Maine - Seattle Back Questionnaire ,το Roland-Morris Disability Questionnaire ,η ψυχοκοινωνική κλίμακα Hospital Anxiety Depression, το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας SF-12, το LifeStyleIndex ,το WHOQOL-BREF και ο δείκτης ποιότητας ύπνου του Pittsburgh.Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και στατιστική ανάλυση (συσχετίσεις με συντελεστή Pearson) μέσω του προγράμματος SPSS. Η εύρεση των συμμετεχόντων και η εξέταση τους πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2015 έως Απρίλιο του 2016. Αποτέλεσμα:Από τους ερωτηθέντες το 61,2% (30 άτομα) ήταν γυναίκες και το 38,8% (19 άτομα) ήταν άνδρες ηλικίας από 21 έως 71 ετών και η πλειοψηφία (69,4%) κατοικούσε σε ημιαστική περιοχή.Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση το 75,5% (37)ήταν παντρεμένοι και το μεγαλύτερο ποσοστό (59,2%) δήλωσε ότι δεν κάπνιζε. Σχετικά με το ετήσιο εισόδημα παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία δηλ. το 44,9%(22) είχαν χαμηλό εισόδημα και το 36%(18) δήλωσε πως εργαζόταν 8 ώρες.Όσον αφορά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ιστορικό των ασθενών το 69,4%(34) του δείγματος παρουσίασε πόνο στην αριστερή πλευρά της ΟΜΣΣ και το 83,7% (41)στην δεξιά.Όσον αφορά την 24ωρη συμπεριφορά του πόνου το 67.3%(33) ανέφερε ότι ο πόνος είναι χειρότερος τις πρωινές ώρες , το 40,8% (20) δεν μπορεί να κοιμηθεί λόγω του πόνου , το 22,4 % (11)δήλωσε ότι ο πόνος χειροτερεύει τις βραδινές ώρες. Τέλος το 42,9%(21) των ερωτηθέντων νοιώθει ότι η πορεία του προβλήματος χειροτερεύει και το 38,8%(19) ότι καλυτερεύει και μόνο το 18,4%(9) ότι η πορεία του προβλήματος παραμένει ίδια. παρατηρήθηκε με βάση την κλίμακα VAS, ότι ο μέσος όρος του πόνου στην περιοχή της οσφύς άγγιζε το 6,42.Τα αποτελέσματα της κλίμακας HAD, εμφάνισαν κανονικές τιμές και επίσης η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε ως μη παθολογική περίπτωση. Το ερωτηματολόγιο SF-12 έδειξε χαμηλά επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας. Από το ερωτηματολόγιο Whoqol-Bref προέκυψε μέτριο βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής τους και στα τέσσερα γενικότερα πεδία που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο. Σχετικά με την στατιστική ανάλυση ,οι συσχετίσεις κυμάνθηκαν από ασθενείς έως μέτρια ισχυρές. Μέτριες συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ του ύπνου και της κατάθλιψης, μεταξύ του Whoqol (υποκλίμακα ψυχικής κατάστασης) και του Rolland-Morris ,ανάμεσα στο Lifestyle INDEX (υποκλίμακα repression) και το Roland-Morris. Συμπέρασμα:Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων έδειξαν πως το δείγμα που μελετήθηκε παρουσίαζε μια μέτρια ανικανότητα στην καθημερινή τους ζωή, μέτριο βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής και όσον αφορά την ψυχική υγεία εμφάνισαν κανονικές τιμές και επίσης η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε ως μη παθολογική περίπτωση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.subject Ψυχική υγεία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Διερεύνηση παραμέτρων ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου