Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η δημοσιογραφία ως συνεργατική διαδικασία υπο το πρίσμα της ψηφιακής εποχής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γιαννικόπουλος, Χρόνης
dc.contributor.author Χαραλαμπόπουλος, Ελευθέριος Α.Μ.869
dc.contributor.author Πιέρρος, Γεώργιος Α.Μ.682
dc.date.accessioned 2017-03-01T08:23:16Z
dc.date.available 2017-03-01T08:23:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4726
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της δημοσιογραφίας ήδη από τα πρώτα χρόνια της γέννησής της μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται μια εκτενής αναφορά στα ιστορικά στάδια από τα οποία η δημοσιογραφία έχει διέλθει και μέσα από τα οποία εξελίχθηκε για να λάβει την σημερινή της μορφή. Η σύντομη ιστορική αναδρομή εστιάζει το ενδιαφέρον της στη γέννηση της δημοσιογραφίας, στην εξέλιξή της σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματώθηκε μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ, παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική δημοσιογραφία μέσα στο πέρασμα των χρόνων, μελετώντας σταθμούς, όπως η περίοδος της Χούντας και της Μεταπολίτευσης, καταλήγοντας στο σήμερα και στην εποχή της δημοσιογραφίας του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστό κεφάλαιο μελετάται ο ρόλος των socialmedia στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ασκείται πλέον το επάγγελμα της δημοσιογραφίας μέσα από την μελέτη διάφορων κατηγοριών, όπως είναι αυτοί των Kaplan και Heinlein, Bard, Cavazza. Επιπλέον, μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά των socialmedia και οι σχετικές αλλαγές που επέφεραν σε τομείς, όπως αυτοί της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Σε επόμενο κεφάλαιο, η μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στην σχέση ανάμεσα στα socialmedia και τη δημοσιογραφία, και πως το ένα μέσο επηρεάζει το άλλο. Σημαντικό είναι πως η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργατικής δημοσιογραφίας, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την σχέσης των socialmedia με τη δημοσιογραφία και την μελέτη συγκεκριμένων περιστατικών, όπως ενδεικτικά είναι αυτές των AndyCarvin, NealMann και PaulLewis. Στόχος της μελέτης των εν λόγω παραδειγμάτων αποτελεί η κατανόηση στην πράξη του καθοριστικού ρόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην άσκηση και τη βελτίωση της δημοσιογραφίας στην σύγχρονη εποχή. Τέλος, παρατίθεται και ένα σύνολο συμπερασμάτων που προέρχονται αφενός από τη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε από τα άνωθεν κεφάλαια και αφετέρου από την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου από εν ενεργεία Έλληνες δημοσιογράφους αναφορικά με τις απόψεις τους για τη χρήση των socialmedia στη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματός τους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Δημοσιογραφία el
dc.subject Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.title Η δημοσιογραφία ως συνεργατική διαδικασία υπο το πρίσμα της ψηφιακής εποχής el
dc.title.alternative Παραδείγματα και περιπτώσεις απο τη σύγχρονη πραγματικότητα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου