Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση- Έρευνα:Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων (Μελέτη περίπτωσης #1)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Αποστολόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Ψαρρά, Νικολέττα Α.Μ.976
dc.contributor.author Κοπαλίδου, Όλγα Α.Μ.912
dc.date.accessioned 2017-03-02T08:58:47Z
dc.date.available 2017-03-02T08:58:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4745
dc.description.abstract Στα πλαίσια των σπουδών μας εκπονήθηκε πτυχιακή μελέτη με θέμα: Αξιολόγηση – Έρευνα : Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίων ενός σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι να εξακριβωθεί η σημασία των σεμιναρίων και η διαδικασία αξιολόγησής τους. Αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση των σεμιναρίων και εξετάζεται αν καλύπτονται οι στόχοι ενός σεμιναρίου. Επίσης διεξάγεται έρευνα όπου διερευνάται η ικανοποίηση που αντλεί ο συμμετέχων στο σεμινάριο και εξετάζεται αν είχε νόημα για αυτόν το σεμινάριο που παρακολούθησε και τα γενικότερα οφέλη που άντλησαν από το σεμινάριο οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Τέλος αναλύονται εκτενώς οι μέθοδοι με τις οποίες πραγματοποιείται η αξιολόγηση των σεμιναρίων χρησιμοποιώντας την στατιστική ανάλυση δεδομένων και διεξάγονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση αυτή. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Σεμινάρια el
dc.subject Ερωτηματολόγια έρευνας el
dc.title Αξιολόγηση- Έρευνα:Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων (Μελέτη περίπτωσης #1) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου