Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Αρμακόλα, Ελένη
dc.contributor.author Μπούρα, Μάρθα
dc.contributor.author Τζογάνη, Στέλλα
dc.date.accessioned 2017-04-04T06:09:58Z
dc.date.available 2017-04-04T06:09:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4927
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε με την μελέτη των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στην καθημερινότητα των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανασκόπηση ηλεκτρονικών – διαδικτυακών βάσεων δεδομένων επιτεύχθηκε η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση σύγχρονων επικαιροποιημένων δεδομένων. Η παρουσίαση των επιτευγμάτων της μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσα από την συνοχική δομή και διάρθρωση των κεφαλαίων. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων επιτεύχθηκε ο ορισμός των κεντρικών εννοιών και προσδιορισμός του ιστορικού πλαισίου ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει το περιεχόμενο της μελέτης και τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν. Αναλύθηκε το σύνολο των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαταραχή Rett, την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, το Asperger, τον αυτισμό και τον άτυπο αυτισμό. Παρουσιάσθηκαν τα διαγνωστικά κριτήρια όπως επίσης και η αναγκαιότητα τα έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση όπως διαφάνηκε καθορίζουν σημαντικά την διαμόρφωση του θεραπευτικού και παιδαγωγικού προγράμματος το οποίο θα καθορίσει την εξέλιξη του παιδιού ή του ατόμου με ΔΑΔ. Η βιβλιογραφική και ηλεκτρονική ανασκόπηση οδήγησαν στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης των ενηλίκων με ΔΑΔ όπως επίσης και για τις δομές οι οποίες είναι διαθέσιμες γι’ αυτά τα άτομα, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασής τους στην παρούσα εργασία. Σημαντικές φάνηκαν και οι ανάγκες του οικογενειακού πλαισίου των ατόμων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή καθώς επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη των ατόμων όπως επίσης και ο ρόλος του κάθε επαγγελματία υγείας και κυρίως του κοινωνικού λειτουργού. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.title Αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου