Αποτελέσματα ανά Σελίδα:

Φίλτρο ανά: Τίτλο

Motor symptoms (1)
Non-motor symptoms (1)
Parkinson disease (1)
Questionnaire (1)
Rating scales (1)
Scales (1)
Validity (1)
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1)
ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (1)
Ρeliability (1)