Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Γυναικεία κακοποίηση στην οικογένεια

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Αρμακόλα, Ελένη
dc.contributor.author Οικονόμου, Νικολέτα
dc.contributor.author Κουτσοδήμα, Παρασκευή
dc.date.accessioned 2017-06-09T08:17:02Z
dc.date.available 2017-06-09T08:17:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5594
dc.description.abstract Η βία αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο εντοπίζεται σε όλες τις κοινωνίες και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει και με την κακοποίηση κατά των γυναικών η οποία δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό σύστημα, αλλά μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε ανεξαρτήτου ηλικίας, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής διαστρωμάτωσης, οικογενειακής κατάστασης ή μορφωτικού επιπέδου. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιτεύχθηκε η προσέγγιση του φαινομένου της κακοποίησης των γυναικών. Στο θεωρητικό κομμάτι έγινε μια εκτενής αναφορά στην έννοια της κακοποίησης της γυναίκας, στα είδη της, στο προφίλ του θύματος και του θύτη, στις επιπτώσεις προς το θύμα, στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, στα δίκτυα φροντίδας των κακοποιημένων γυναικών, στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και στην παρέμβαση του. Στη συνέχεια, όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας διαπιστώθηκαν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της γυναίκας-θύματος, για τα συχνότερα είδη κακοποίησης, για τις επιπτώσεις της κακοποίησης στην γυναίκα, για τα εμπόδια στην αντιμετώπιση του φαινομένου καθώς και για τους τρόπους εξάλειψης του. Έτσι στο τελευταίο κεφάλαιο, τέθηκαν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μας σχετικά με το φαινόμενο. Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της πτυχιακής μας εργασίας κατορθώσαμε να διαμορφώσουμε μια πλήρη και σαφή εικόνα όσον αφορά τη γυναικεία κακοποίηση στην οικογένεια, μέσω της όσο δυνατόν καλύτερη διερεύνηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, αλλά ιδιαίτερα μέσω της διεκπεραίωσης του ερευνητικού μέρους της εργασίας μας και της επαφή μας με τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το φαινόμενο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ενδοοικογενειακή βία el
dc.subject Γυναικεία κακοποίηση el
dc.title Γυναικεία κακοποίηση στην οικογένεια el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου