Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Μούρσιου, Χάιδω; Μπότη, Πανωραία-Αρετή (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Σύνδρομο όρασης στον υπολογιστή και φακοί επαφής – Σύγχρονα διεθνή και ελληνικά δεδομένα», περιλαμβάνει την καταγραφή των ελληνικών δεδομένων για ...
 • Εξάρχου, Ισμήνη Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Εισαγωγή: Η έξω τροπία αποτελεί έναν τύπο στραβισμού και εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία. Απαιτείται άμεση διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης. Το Vision Therapy ...
 • Οικονόμου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, την οποία διανύουμε, είναι εντελώς διαφοροποιημένη από τις υπόλοιπες τις οποίες έχει βιώσει ο άνθρωπος, αφού ο ρυθμός των αλλαγών είναι πιο ραγδαίος από ποτέ. Η διαρκής ελάττωση του κόστους των ...
 • Βάλλας, Ισίδωρος; Ζαχαριά, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Στην εργασία μας μελετάμε τις πρακτικές τιμολόγησης των φακών επαφής και υγρών συντήρησής τους. Θεωρούμε το θέμα αυτό σημαντικό και επίκαιρο λόγω της αυξημένης ζήτησης ,των επαναστατικών τεχνολογικών αλλαγών στα υλικά και ...
 • Ανάγνου, Δημήτριος; Δημητράκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022)
  Η χρήση των Laser σήμερα έχει κυριαρχήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Από το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει η επιστήμη της Οπτικής και Οπτομετρίας. Η παρούσα ...
 • Καμπύλη, Γεωργία; Λυκουργιώτη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπό της πτυχιακής εργασίας μας αποτελεί η διερεύνηση του ποσοστού ανθρώπων που γνωρίζουν την μέθοδο του myopia control (έλεγχος μυωπίας) στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος όπως ...
 • Μπίμης, Βασίλειος; Νικολής, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται το πως μπορεί να επιτευχθεί ο έλεγχος της μυωπίας (myopia control) με τη χρήση φακών επαφής αλλά και με άλλες μεθόδους. Αρχικά, στα πρώτα δύο εισαγωγικά κεφάλαια γίνεται ...
 • Κλαπάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να δοκιμάσει in vivo διαφορετικά υλικά μαλακών φακών επαφής παρόμοιας περιεκτικότητας σε νερό σε μύωπες μέτριας και υψηλής μυωπίας ώστε να διερευνήσει με μη επεμβατικές μεθόδους την ...
 • Παντελάτου, Διαμαντούλα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η εργασία αναφέρεται στους μικροοργανισμούς που εντοπίζονται στην επιφάνεια φακών επαφής και στα υλικά κατασκευής. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ανευρεθέντων μικροοργανισμών, η κατανόηση της σπουδαιότητας τήρησης κανόνων ...
 • Γεωργούλα, Ελένη - Άννα; Μίσκα, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών με τον ανθρώπινο οφθαλμό. Στόχος της είναι η ανάλυση εκπομπής ακτινών, από που αυτές προέρχονται, οι επιπτώσεις στο μάτι ...
 • Αντωνέλλου, Ζωή; Ζαπατίνα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σήμερα, σχεδόν όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των φακών επαφής. Τα περισσότερα διαθλαστικά σφάλματα μπορούν να διορθωθούν με φακούς επαφής και η πρόοδος στα υλικά των φακών και τη σύνθεση των διαλυμάτων, κάνουν ...
 • Φώτης, Χρήστος; Κατσιγιάννης, Χρήστος; Σοφιανίδης, Γιώργος (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
 • Καζάκου, Ελένη Α.Μ.245; Μήτσο, Γεωργίτσα Α.Μ.147 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η χρήση των laser στην οπτική-οπτομετρία αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη μέθοδο χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικότερα η χρήση των laser στην οφθαλμολογία έχει φέρει μεγάλη επανάσταση στην διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ...
 • Μιχαλάτος, Ευαγγελινός (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2019)
  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει μια εν τω βάθει ανατομική ανάλυση του οφθαλμού. Από τι αποτελείται το πρόσθιο και το οπίσθιο ημιμόριο στα οποία χωρίζεται αλλά και με ποιον τρόπο λειτουργεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Αποστόλου, Στέλλα Χριστίνα (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2018)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την εφαρμογή των λέιζερ στην επιστήμη της οφθαλμολογίας και της παιδιατρικής. Για την ενδελεχή ανασκόπηση του εν λόγω θέματος κρίνεται αρχικά αναγκαία η αναφορά στην φυσιολογία ...
 • Πετροπούλου, Ιωάννα Α.Μ.668; Νταουντάκη, Κυριακή Α.Μ. 659 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2018)
  Η εργασία έχει θέμα την Οπτική Τομογραφία Συνοχής στις οφθαλμολογικές παθήσεις. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί η έννοια της οπτικής τομογραφίας συνοχής και να γίνει αναφορά στις οφθαλμολογικές παθήσεις που ...
 • Τσαντεκίδου, Ρουδάμα Α.Μ. 648; Βούρκου, Μιράντα Α.Μ. 635 (2018)
  Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ερευνά την κωδικοποίηση τη διαχείριση και τη μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων πληροφοριών.Εξετάζει τη σχεδίαση την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένων διατάξεων, συσκευών, ...
 • ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ. 601 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική είναι τα βοηθήματα χαμηλής όρασης και ο ρόλος του οπτικού οπτομέτρη στην διάγνωση της πάθησης των οφθαλμών. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ανατομία ...
 • Νικοπούλου, Ελευθερία Α.Μ. 657 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
 • Τζουτζούκης, Νικόλαος Α.Μ. 557; Σαλιχάϊ, Αρμπιόν Α.Μ. 224 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Μια επισκόπηση των οπτικών ιδιοτήτων που αφορούν σε βιολογικούς ιστούς, συνοψίζει τη συμπεριφορά ενός ιστού όταν σκεδάζει ή απορροφά ακτινοβολία διαφόρων μηκών κύματος. Παρουσιάζονται φόρμουλες για την περιγραφή των οπτικών ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds