Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για διαχείριση και επεξεργασία εικόνας μέσω διαδικτύου με προσανατολισμό στην εκπαίδευση

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές