Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ
dc.contributor.author ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ
dc.date.accessioned 2017-10-20T05:49:18Z
dc.date.available 2017-10-20T05:49:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6023
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η ψυχική υγεία αποτελεί την κατάσταση που αποτυπώνει την ποιότητα της ζωής ενός ατόμου και την γενικότερη ευημερία του. Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει την συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο. Παράγοντες όπως η ανεργία, το άγχος, η οικονομική κατάσταση, οι διακρίσεις, η κοινωνική ανισότητα, η ελλιπής εκπαίδευση, αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες πρόκλησης ψυχικών διαταραχών. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν να αναπτυχθεί το θέμα της ψυχικής υγείας και πώς επηρεάζει και επηρεάζεται από το διαδίκτυο. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων και ερευνών των τελευταίων χρόνων προκειμένου να αναπτυχθούν οι ψυχικές διαταραχές, η πρόληψη και ο τρόπος αντιμετώπισής τους, καθώς και η σχέση τους με το διαδίκτυο. Αποτελέσματα: Παρόλο που η υπερβολική και άσκοπη χρήση του διαδικτύου μπορεί να επιφέρει καταστάσεις εθισμού και διατάραξης της ψυχικής υγείας ενός ατόμου, ωστόσο, η χρήση του μπορεί να προσδώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών προς τους χρήστες για θέματα διαχείρισης ψυχικών διαταραχών. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην αυτοκτονία. Το διαδίκτυο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική προσέγγιση της ψυχικής υγείας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Ψυχική υγεία el
dc.subject Εθισμός στο διαδίκτυο el
dc.title Διαδίκτυο και ψυχική υγεία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου