Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η αυτοεκτίμηση του παιδιού και του εφήβου

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΑΛΣΑΜΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ
dc.contributor.author ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
dc.contributor.author ΜΟΥΛΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
dc.date.accessioned 2018-02-02T07:29:13Z
dc.date.available 2018-02-02T07:29:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6277
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού και του εφήβου. Πιο συγκεκριμένα: Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τον ορισμό της οικογένειας γενικά, τον ορισμός της αυτοαντίληψης και τον ορισμό της αυτοεκτίμησης. Επίσης, αναφέρει γενικά για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού και του εφήβου και στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού και εφήβου με υψηλή και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου μέσω της οικογένειας, δηλαδή παρουσιάζεται η λειτουργία της οικογένειας σε σχέση με το παιδί και τον έφηβο, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη του παιδιού του εφήβου, η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου στα πλαίσια της οικογένειας, Το τρίτο κεφάλαιο αποσαφηνίζει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και των εφήβων στα πλαίσια τoυ σχολείου. Πιο αναλυτικά, αναπτύσσεται η εφηβική κακοποίηση , ο σχολικός εκφοβισμό, οι μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά πως με την συμβολή της οικογένειας επηρεάζουν την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού και του εφήβου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Ο ρόλος του, θα μελετηθεί εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ως πλαίσιο ουδέτερο, στο οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι ως μαθητές εξελίσσονται. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας, όπως επίσης και ο τρόπος διαμόρφωσης του ερευνητικού εργαλείου. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η καταγραφή των γνώσεων και των στάσεων των κοινωνικών λειτουργών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την σημασία της αυτοεκτίμησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην εξέλιξη των μαθητών, όπως επίσης και η μελέτη των απόψεων σχετικά με την ένταξη του κοινωνικού λειτουργού στο σχολικό περιβάλλον. Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της έρευνας κατόπιν της στατιστικής τους επεξεργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αυτοεκτίμηση el
dc.subject Οικογένεια el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Έφηβοι el
dc.title Η αυτοεκτίμηση του παιδιού και του εφήβου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου