Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κοινωνική πρόνοια στην Κύπρο, προκλήσεις και προοπτικές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
dc.date.accessioned 2018-03-13T09:56:59Z
dc.date.available 2018-03-13T09:56:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6399
dc.description.abstract Το πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελείται από τα τρία πρώτα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια ορισμού και ερμηνείας του Κράτους πρόνοιας μέσω της ιστορικής ανασκόπησης αυτού αλλά και αναφέροντας την κρατική παρέμβαση και τους τρόπους παρέμβασης της, τα μοντέλα και τα καθεστώτα Κράτους πρόνοιας. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος για την παρουσία του Κοινωνικού Κράτους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στα μοντέλα του κράτους πρόνοιας και συγκεκριμένα στο Νότιο- μεσογειακό μοντέλο κράτους πρόνοιας. Αναφέρεται επίσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και στους τρεις κόσμους του καπιταλισμού της ευημερίας. Εν συνεχεία, γίνεται λόγος για την κρίση του κράτους πρόνοιας, για την εποχή λιτότητας του και για το μέλλον του στις Νότιες μεσογειακές χώρες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Κυπριακό μοντέλο κράτος πρόνοιας και η διαμόρφωση του στο πέρασμα των χρόνων. Ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο. Αναφέρεται ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στο κοινωνικό κράτος, τα Ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα και τα κοινωνικά δικαιώματα σε αυτήν, αλλά και η Κοινωνική πολιτική και τα μοντέλα αυτής. Ακόμα, αναπτύσσονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και στο επίπεδο της υγείας. Τέλος, γίνεται λόγος για τις πολιτικές ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την κοινωνική ευημερία της Κύπρου καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της στο κράτος πρόνοιας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής εργασίας απαντάται το όγδοο κεφάλαιο στο οποίο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Κράτος πρόνοιας el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Κύπρος el
dc.title Κοινωνική πρόνοια στην Κύπρο, προκλήσεις και προοπτικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου