Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση λειτουργικών ασυμμετριών της ποδοκνημικής σε αθλήματα επαφής με αλλαγή κατεύθυνσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσέπης, Ηλίας
dc.contributor.author Αλή, Σερπίλ
dc.contributor.author Γιαννιώτη, Μαρία
dc.date.accessioned 2018-05-08T07:31:14Z
dc.date.available 2018-05-08T07:31:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6543
dc.description.abstract Εισαγωγή : Στη συγκεκριμένη εργασία εντοπίσαμε τις καταπονήσεις που δέχεται η ποδοκνημική άρθρωση στα αθλήματα που περιλαμβάνουν αλλαγές κατεύθυνσης και επαφές και συγκεκριμένα στο μπάσκετ. Στη συνέχεια βρήκαμε ότι οι καταπονήσεις αυτές συμβάλουν ως μηχανισμός κάκωσης συνδυαστικά με λάθος τεχνικές και άλλους παράγοντες, γι αυτό και η συχνότητα των κακώσεων είναι πολύ μεγάλη, με τις επιπτώσεις τους να είναι πολύ σημαντικές για τον αθλητή. Βασιζόμενοι σε αυτά επισημάναμε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην έγκυρη αρθρογραφία για την αξιολόγηση ασυμμετριών στην άρθρωση της ποδοκνημικής, οι οποίες συμβάλουν εξίσου στην πρόληψη και την αποκατάσταση. Συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα αναζητήσαμε δεδομένα ασυμμετριών με σκοπό την πρόληψη κατά την περίοδο της προετοιμασίας των αθλητών πριν το πρωτάθλημα. Σκοπός : Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η λειτουργική αξιολόγηση της ποδοκνημικής για τον εντοπισμό των ασυμμετριών-προδιαθεσικών παραγόντων κάκωσης στην προετοιμασία παικτών, που λαμβάνουν μέρος σε αθλήματα με μεγάλη συχνότητα κακώσεων, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ώστε να μπορούν να προβούν σε λήψη προληπτικών μέτρων Δείγμα : Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά από 33 άτομα, υγειές άντρες, επαγγελματίες παίκτες καλαθοσφαίρισης, ηλικίας μεταξύ 14 και 30 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν παίκτες της ομάδας καλαθοσφαίρισης ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών, οι οποίοι συμμετείχαν στις μετρήσεις για την αξιολόγηση της αθλητικής τους απόδοσης και των προδιαθεσικών παραγόντων τραυματισμών από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας τμήμα Φυσικοθεραπείας Εργαλεία : Το κυρίαρχο μέλος προσδιορίστηκε μέσω του ερωτηματολογίου WFQ-R. Έλεγχος της ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής έγινε με γωνιόμετρο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το δυναμοδάπεδο AMTI force platform για την αξιολόγηση της στατικής ισορροπιστικής ικανότητας, το Υ-Balance test (YBT) και τα Hop tests (δοκιμασίες αναπήδησης) για την αξιολόγηση της δυναμικής ισορροπιστικής ικανότητας Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη συνολική πλευρική κυριαρχία υπερτερεί κυρίως το δεξί πόδι. H διατασιμότητα του γαστροκνημίου δεν παρουσίασε σημαντικά στατιστική διαφοροποίηση ανάμεσα στο κυρίαρχο και τη μη κυρίαρχο πόδι. Στην αξιολόγηση της ισορροπιστικής ικανότητας το κυρίαρχο μέλος είχε σημαντικά μικρότερη μετακίνηση του κέντρου πίεσης, στο εμβαδόν της δυναμο-πλατφόρμας και επί του μετωπιαίου άξονα. Ενώ στις δυναμικές δοκιμασίες, κάποιες φορές φάνηκε να υπερτερεί το κυρίαρχο και κάποιες το μη κυρίαρχο. Συμπεράσματα: Στην συγκεκριμένη έρευνα βρήκαμε ότι τα συγκεκριμένα τεστ είναι επαρκή για τον εντοπισμό ασυμμετριών της ποδοκνημικής. Τα στοιχεία μας σε σύγκριση με την υπάρχουσα αρθρογραφία έδειξαν σύμφωνα αποτελέσματα, όμως καλό θα ήταν να μελετηθούν μεγαλύτερα δείγματα. Τέλος τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αξιολόγηση αυτή είναι ύψιστης σημασίας για την υγεία των αθλητών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Ποδοκνημική el
dc.subject Μπασκετ el
dc.subject Hop test el
dc.subject Force Platform el
dc.subject Αθλητικές κακώσεις el
dc.subject Ισορροπία el
dc.subject Y-Balance test el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Αξιολόγηση λειτουργικών ασυμμετριών της ποδοκνημικής σε αθλήματα επαφής με αλλαγή κατεύθυνσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου