Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση των τεχνικών μαλακών μορίων Ergon Technique στην ευλυγισία του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Εϊντ, Κριστίν Α.Μ. 1903
dc.contributor.author Τάφας, Ενέα Α.Μ. 1922
dc.date.accessioned 2018-05-11T06:22:50Z
dc.date.available 2018-05-11T06:22:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6560
dc.description.abstract Στην παρούσα έρευνα έγινε εφαρμογή της τεχνικής κινητοποίησης μαλακών μορίων Ergon Technique τόσο στο ανώτερο τμήμα του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού (κορμός) όσο και στο κατώτερο τμήμα του (κάτω άκρα), καθώς και σύγκριση αυτών, στην επίδραση της ελαστικότητας του οπίσθιου μυοπεριτονιακού μεσημβρινού. Εισαγωγή και Σκοπός: ο οπίσθιος επιφανειακός μυοπεριτονιακός μεσημβρινός (SBL) καλύπτει και ελέγχει ολόκληρη την οπίσθια επιφάνεια του σώματος. Σχηματίζεται κυρίως από τον ορθωτήρα του κορμού και τον δικέφαλο μηριαίο που συνδέονται μέσω του ισχιοιερού συνδέσμου και της οσφυϊκής περιτονίας. Σύμφωνα με τον Myers μυοπεριτονιακοί περιορισμοί σε ένα τμήμα του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού μπορεί να επηρεάσουν τοπικά ή συνολικά την ελαστικότητα του μεσημβρινού οδηγώντας σε παθολογικές διαταραχές όπως η αυξημένη λόρδωση και μειωμένη ελαστικότητα των οπισθίων μηριαίων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα εξέτασε τα άμεσα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής Ergon® IASTM στο ανώτερο τμήμα και στο κατώτερο τμήμα του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού στην ελαστικότητα των οπισθίων μηριαίων. Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ερασιτέχνες αθλητές (φοιτητές) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι εμφάνιζαν μειωμένη ελαστικότητα οπισθίων μηριαίων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες και πραγματοποιήθηκε είτε μια θεραπεία 10 λεπτών στο άνω τμήμα –θώρακας- (n=20) και στο κατώτερο τμήμα –κάτω άκρα- (n=20) του οπίσθιου μυοπεριτονιακού μεσημβρινού ή εντάχθηκαν στην ομάδα ελέγχου-control group- (n=20). Η ελαστικότητα των οπισθίων μηριαίων μετρήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την θεραπεία με α) το Sit and Reach (SR) test, β) παθητικό straight leg raise (SLR) test και γ) το Fingertip-to-Floor (FTF) Test. Χρησιμοποιήθηκε one-way ANOVA για να προσδιοριστεί αν υπήρξε βελτίωση στην ελαστικότητα μεταξύ της μέτρησης πριν την παρέμβαση και της μέτρησης μετά την παρέμβαση ανάμεσα στις τρεις ομάδες. Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) στην βελτίωση της ελαστικότητας διαπιστώθηκε στις ομάδες παρέμβασης με Ergon IASTM, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (control group). Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις στα τεστ SR, SLR και FTF εμφάνισαν βελτίωση, και στις δύο ομάδες που πραγματοποιήθηκε θεραπεία στο ανώτερο (κορμός) και στο κατώτερο (κάτω άκρα) τμήμα του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού, σημαντικά υψηλότερη (p=0.000, αντίστοιχα) από την βελτίωση που υπήρξε στην ομάδα ελέγχου ( control group). Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην βελτίωση των μετρήσεων στο SR, SLR, και το FTF test ανάμεσα στις ομάδες παρέμβασης (P>0.05). Συμπεράσματα: Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της τεχνικής Ergon® IASTM στον κορμό ή στα κάτω άκρα είναι αποτελεσματική για την βελτίωση της ελαστικότητας των οπισθίων μηριαίων σε ερασιτέχνες αθλητές με μειωμένη ελαστικότητα των οπισθίων μηριαίων. Η εφαρμογή και αξιολόγηση της τεχνικής Ergon® IASTM σε επιπλέον τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση σταθερών συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και αποκατάστασης τραυματισμών των οπισθίων μηριαίων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Συνδετικός ιστός el
dc.subject Περιτονία el
dc.subject Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων el
dc.subject Ergon Technique el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.subject Οπίσθιος επιφανειακός μυοπεριτονιακός μεσημβρινός el
dc.title Η επίδραση των τεχνικών μαλακών μορίων Ergon Technique στην ευλυγισία του οπίσθιου επιφανειακού μυοπεριτονιακού μεσημβρινού el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου