Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πένθος στην παιδική ηλικία και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην στήριξη της οικογένειας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΑΛΣΑΜΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ
dc.contributor.author ΚΟΤΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
dc.contributor.author ΓΙΟΥΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ
dc.date.accessioned 2018-06-22T07:46:11Z
dc.date.available 2018-06-22T07:46:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6653
dc.description.abstract Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τη διαχείριση του πένθους στην παιδική ηλικία και τον τρόπο αποτελεσματικής παρέμβασης. Υλικό και μέθοδος: για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα και βιβλία ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε σε κλειστές ομάδες κοινωνικών λειτουργών ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Συμπεράσματα: Οι τρόποι έκφρασης του πένθους που βιώνουν τα παιδιά θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη συχνότητα και τη δυνατότητα επεξεργασίας του από τα ίδια τα παιδιά. Ο γενικός στόχος της παρέμβασης σχετίζεται με την αποδοχή του γεγονότος, την αποσαφήνιση των λανθασμένων αντιλήψεων και την αντιμετώπιση των αλλαγών που βιώνουν. Σημαντικό γεγονός είναι ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι το στάδιο αποτελεσματικής παρέμβασης σε ένα παιδί που πενθεί πρέπει να περιλαμβάνει την ενθάρρυνση του και την έκφραση των συναισθημάτων του. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Πένθος el
dc.title Πένθος στην παιδική ηλικία και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην στήριξη της οικογένειας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου