Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οικονομική κρίση: Οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και στο σύστημα υγείας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΚΩΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ
dc.contributor.author ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
dc.date.accessioned 2018-06-22T07:51:04Z
dc.date.available 2018-06-22T07:51:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6654
dc.description.abstract Τα εθνικά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις που απορρέουν μέσα από την ιδιοτυπία της υγείας ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Πολλές χώρες αναδιαμορφώνουν συστήματα υγείας και πολιτικές με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τους τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για προαγωγή της υγείας των πολιτών. Η υγεία, κυριαρχεί στους στόχους της κοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων για «δωρεάν» παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το ενδιαφέρον μιας κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου αγαθού υγεία είναι αυξημένο ιδιαίτερα όταν υπάρχει οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη. Τα θέματα οικονομική ανάπτυξη και αποτελεσματικό σύστημα υγείας είναι αλληλένδετα, αφού η ανάπτυξη του ενός εξυπακούει την ανάπτυξη του άλλου και σε τελική ανάλυση εξαρτώνται από τη διαμορφωμένη κοινωνική πολιτική της σύγχρονης κοινωνίας Οι επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης σε έναν πληθυσμό μπορούν να είναι πολύπλοκες, μακροχρόνιες και, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι άμεσα προφανείς. Για παράδειγμα, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία των Ελλήνων πολιτών αλλά και στις υποδομές υγείας της χώρας; Πώς μετριούνται; Για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια χαρτογράφησης της κατάστασης της υγείας (πολιτών και υποδομών) στην Ελλάδα του σήμερα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα μέτρα που ελήφθησαν και να διακριβώσει τα αποτελέσματα τους αφού απαιτείται γνώση των προβλημάτων της υγείας προκειμένου αυτά να επιλυθούν. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εθνικά συστήματα υγείας el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Οικονομική κρίση: Οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και στο σύστημα υγείας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου