Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΑ
dc.contributor.author ΟΣΜΑΝ, ΜΕΛΤΕΜ
dc.contributor.author ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΓΚΟΛΦΩ
dc.date.accessioned 2018-10-18T07:48:01Z
dc.date.available 2018-10-18T07:48:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6938
dc.description.abstract Εισαγωγή: Το εργασιακό άγχος, που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης παρατηρείται συχνά στο ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος. Τα προβλήματα που προκαλούνται από το άγχος στην εργασία Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στο νοσηλευτικό προσωπικό ελληνικών νοσοκομείων Υλικό και Μέθοδος: Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο ΜΒΙ ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Συμπεράσματα: το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλευτών και νοσηλευτριών φάνηκε να νιώθει κουρασμένο όταν ξυπνάει το πρωί και μπορεί εύκολα να καταλάβει πως νοιώθουν οι ασθενείς του για όσα τους συμβαίνουν. Η πλειοψηφία των νοσηλευτών πολλές φορές την εβδομάδα έως καθημερινά νιώθουν εξουθενωμένοι από την εργασία τους και κάποιες φορές την εβδομάδα νιώθουν γεμάτοι δύναμη και ενεργητικότητα. Τέλος η πλειοψηφία των νοσηλευτών στο τέλος της μέρας, έχει καλή διάθεση λόγο του ότι δούλεψαν στενά με τους ασθενείς τους και νομίζουν ότι οι ασθενείς επιρρίπτουν σε αυτούς ευθύνες για μερικά από τα προβλήματα τους από σπάνια έως ποτέ. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επαγγελματική εξουθένωση el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.title Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής