Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Ανάπτυξη news web site με χρήση τεχνολογιών σημαντικού ιστού

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
dc.contributor.author ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗ, ΑΡΣΕΝΙΑ
dc.date.accessioned 2018-11-06T07:18:44Z
dc.date.available 2018-11-06T07:18:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7109
dc.description.abstract Στις μέρες μας το Διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας, μέσα από τη συνεχή εξέλιξή του φτάσαμε από τον WEB 1.0 στον WEB 3.0, το Σημαντικό Ιστό. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τεχνολογίες του Σημαντικού Ιστού και ειδικότερα τον τρόπο λειτουργίας και το σκοπό τους και στη συνέχεια να εξηγήσει πως αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρολό στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συγκεκριμένα στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα δημοφιλών ενημερωτικών ιστοσελίδων θα δούμε πως εφαρμόζονται ήδη οι τεχνολογίες του Σημαντικού Ιστού αλλά και το ρόλο που έχουν παίζει στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Σημαντικός ιστός el
dc.title Ανάπτυξη news web site με χρήση τεχνολογιών σημαντικού ιστού el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής