Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψυχολογία τουριστών: Πως αυτή επηρεάζει την τουριστική κίνηση σε μια χώρα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
dc.contributor.author ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥΡΔΟΥ, ΝΙΚΗ
dc.contributor.author ΜΑΡΜΑΡΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
dc.contributor.author ΚΑΒΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
dc.date.accessioned 2019-01-24T10:35:59Z
dc.date.available 2019-01-24T10:35:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7402
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Ψυχολογία τουριστών: Πως αυτή επηρεάζει την τουριστική κίνηση σε μια χώρα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης» απαρτίζεται από εννέα (9) κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσει γενικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία του τουρισμού μέσα από τις επιπτώσεις του τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Το τρίο κεφάλαιο αφορά τις θεωρίες των τουριστικών κινήτρων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει την λήψη απόφασης για τις διακοπές. Πιο συγκριμένα, αναπτύσσονται οι διαδικασίες κατά την λήψη της απόφασης του τουρίστα, το μοντέλο της τουριστικής συμπεριφοράς του Moutinho, καθώς και η εκτίμηση των βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων. Το πέμπτο κεφάλαιο εμβαθύνει στο θέμα που εξετάζεται σχετικά με την ψυχολογία των τουριστών, αναλύοντας την σημασία της εξέτασης καθώς και της μελέτης της ψυχολογίας των τουριστών, την επέκταση του πορίσματος της σύγχρονης ψυχολογίας στον τουρισμό, καθώς και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της τουριστικής ψυχολογίας. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ψυχογραφική τμηματοποίηση στις τυπολογίες των τουριστών. Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει την ψυχολογία των τουριστών σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στην συνέχεια, το έβδομο και το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με την μεθοδολογία της πρωτογενούς έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την ψυχολογία και τον τουρισμό. Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Τουριστική ψυχολογία el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Ψυχολογία τουριστών: Πως αυτή επηρεάζει την τουριστική κίνηση σε μια χώρα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου