Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συγκριτική μελέτη μεταξύ OFDM και F-OFDM διαμόρφωσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παρασκευάς, Μιχαήλ
dc.contributor.author Ταρνάρης, Παναγιώτης
dc.date.accessioned 2019-02-15T10:15:19Z
dc.date.available 2019-02-15T10:15:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7427
dc.description.abstract Σκοπός της ακόλουθης διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη και ανάλυση των διαφορών μεταξύ δύο συγγενικών μεταξύ τους τύπων διαμόρφωσης σήματος OFDM με τη χρήση κυκλικού προθέματος και F-OFDM καθώς και των προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κάθε μια. Στο ξεκίνημα γίνεται μια αναφορά στα ζητήματα και τις προκλήσεις στη διαδικασία ασύρματης μετάδοσης και στις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εξέλιξη των υπαρχουσών μεθόδων πολυπλεξίας. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας OFDM δίνοντας προσοχή στην ιδιότητα της ορθογωνιότητας και στο κυκλικό πρόθεμα(CP). Παρουσιάζεται παράλληλα και ένα απλοποιημένο μοντέλο συστήματος μαζί με τις αντίστοιχες μαθηματικές σχέσεις που το χαρακτηρίζουν. Εξετάζεται η πολυπλεξία F-OFDM μια παραλλαγή της OFDM όπου το καθορισμένο εύρος ζώνης θα χωριστεί σε διάφορες υποζώνες και στη συνέχεια εφαρμόζεται φιλτράρισμα με βάση την υποζώνη για την καταστολή της παρεμβολής μεταξύ υποζώνων. Παρουσιάζονται οι υλοποιήσεις των δύο πολυπλεξιών σε κώδικα matlab, οι παραστάσεις και οι γραφικές που προκύπτουν στους πομπούς και στους δέκτες των δύο υλοποιήσεων καθώς και η αναλυτική σύγκριση στην απόδοση των δύο συστημάτων για διαφορές μετρικές τους. Τέλος γίνεται μια τελική αξιολόγηση των 2 μεθόδων πολυπλεξίας και επισήμανση μελλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject OFDM el
dc.subject F-OFDM el
dc.title Συγκριτική μελέτη μεταξύ OFDM και F-OFDM διαμόρφωσης el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου