Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών θεραπευτικών ασκήσεων συγκριτικά ή συνδυαστικά με την εκπαίδευση μυών του πυελικού εδάφους σε γυναίκες με ακράτεια ούρων: συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπίλλη, Ευδοκία
dc.contributor.author Κάνδηλα, Μαρία
dc.date.accessioned 2019-03-28T08:08:47Z
dc.date.available 2019-03-28T08:08:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7515
dc.description.abstract Εισαγωγή: Οι ασκήσεις επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους (PFMT) χρησιμοποιούνται ευρέως στην διαχείριση της ακράτειας ούρων σε ενήλικες γυναίκες. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία γίνεται λόγος και για άλλες εναλλακτικές ασκήσεις, οι οποίες φαίνεται να μειώνουν τα συμπτώματα ακράτειας και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής (QoL). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν άλλες θεραπευτικές ασκήσεις, πέρα από την PFMT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση της ακράτειας ούρων σε γυναίκες. Μεθοδολογία: Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες συμπεριλήφθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων Medline (μέσω PubMed), Science Direct, Biomed Central, Google Scholar, EMBASE, Scopus, CIHNAL και Physiotherapy Evidence Database (PEDro) από το 2004 έως 01/2018. Η μεθοδολογική τους ποιότητα αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης PEDro. Για τη μετα-ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέση απόκλιση με 95% διάστημα εμπιστοσύνης για να ποσοτικοποιήσει την συγκεντρωτική επίδραση των μελετών ενώ η ετερογένεια των ασθενών ελέγχθηκε με τη δοκιμασία chi-square και εφαρμόστηκε το μοντέλο σταθερών αποτελεσμάτων (fixed-effects model) για το διάγραμμα forest. Αποτελέσματα: Από 1,186 έρευνες επιλέχθηκαν 11 που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Τρεις μελέτες διερευνούσαν την άσκηση μεθόδου Paula, πέντε μελέτες τις ασκήσεις των εν τω βάθει κοιλιακών μυών και δύο την μέθοδο Pilates. Τέσσερις μελέτες ήταν υψηλής και επτά μέτριας μεθοδολογικής ποιότητας βάσει της κλίμακας PEDro. Τρεις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν στην μετα-ανάλυση, οι οποίες συνέκριναν την PFMT με την μέθοδο Paula με μέτρα έκβασης την QoL και τη διαρροή ούρων (δοκιμασίας της πάνας). Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανομοιογένεια των δειγμάτων στις μελέτες, οι ασκήσεις Pilates φαίνεται να βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη και τα συμπτώματα ακράτειας εξίσου καλά με τη PFMT. H εκγύμναση του εγκάρσιου κοιλιακού αυξάνει περισσότερο τη μυϊκή δύναμη του πυελικού εδάφους σε σχέση με την PFMT. Τα συνδυαστικά προγράμματα επανεκπαίδευσης εγκάρσιου κοιλιακού και PFMT φάνηκε να υπερτερούν μόνο στην QoL (έναντι της μεμονωμένης PFMT). Από τη μετα-ανάλυση, παρατηρήθηκε ότι οι ασκήσεις Paula είναι ελάχιστα πιο αποτελεσματικές στη διαρροή ούρων από την PFMT, ενώ υπερέχουν λίγο οι τελευταίες στην QoL. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Ανατομία πυελικού εδάφους el
dc.subject Ακράτεια ούρων el
dc.subject Γυναίκες el
dc.subject Θεραπευτικές προσεγγίσεις el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.subject Urinary incontinence AND exercises el
dc.subject Urinary incontinence AND alternative therapies el
dc.subject Urinary incontinence AND training el
dc.title Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών θεραπευτικών ασκήσεων συγκριτικά ή συνδυαστικά με την εκπαίδευση μυών του πυελικού εδάφους σε γυναίκες με ακράτεια ούρων: συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου