Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση 3 διαφορετικών γωνιών εφαρμογής τεχνικών IASTM στην θερμοκρασία του δέρματος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Βάρδα, Χαρίκλεια Α.Μ. 2079
dc.date.accessioned 2019-04-18T06:58:02Z
dc.date.available 2019-04-18T06:58:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7558
dc.description.abstract ΣΚΟΠΟΣ : Η παρούσα έρευνα εξέτασε τα άμεσα αποτελέσματα της εφαρμογής τριών διαφορετικών γωνιών της τεχνικής Ergon® IASTM στους οπίσθιους μηριαίους του ενός κάτω άκρου. Ως απόδειξη της αύξησης της θερμοκρασίας στο μέλος που έγινε η παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε το αντίθετο άκρο του οποίου η θερμοκρασία παρέμενε σταθερή κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ΜΕΘΟΔΟΣ:Στην έρευνα συμμετείχαν 30 άτομα, μαθητές λυκείου και φοιτητές του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Στους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδρίες, όπου έγινε εφαρμογή τεχνικής Ergon® αρχικά με γωνία 20ομοιρών, στην δεύτερη συνεδρία 60ο και στην τρίτη με 90ο και όλες με διάρκεια 10 λεπτών. Η θερμοκρασία των οπισθίων μηριαίων μετρήθηκε με θερμόμετρο υπερύθρων πριν την θεραπεία και κάθε ένα λεπτό μετά τη θεραπεία . Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το αντίθετο άκρο, το οποίο δεν δέχτηκε καμία παρέμβαση και οι μετρήσεις της θερμοκρασίας του γίνονταν πριν την θεραπεία και ανά πέντε λεπτά μετά το τέλος της θεραπείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :Οι συγκρίσεις με αναλύσεις ANOVA ανέδειξαν την ύπαρξη σημαντικών στατιστικών διαφορών (F=5.49, p=0.006) στο χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας πάνω από την αρχική μέτρηση στις 3 ερευνητικές υπο-ομάδες της έρευνας. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι γωνίες εφαρμογής 90ο οδήγησαν σε σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο διατήρησης της επιφανειακής θερμοκρασίας συγκριτικά με τη γωνία εφαρμογής 20ο αλλά όχι συγκριτικά με την γωνία εφαρμογής 60ο . Επιπλέον δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις εφαρμογές 20ο και 60ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της τεχνικής Ergon® IASTM επιφέρει αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος. Η εφαρμογή και αξιολόγηση της τεχνικής Ergon® IASTM σε επιπλέον τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση σταθερών συμπερασμάτων σχετικά με θετική επίδραση της στην άνοδο της επιφανειακής θερμοκρασίας . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων el
dc.subject Ergon Technique el
dc.subject Ανατομία Δέρματος el
dc.subject Φυσιολογία Δέρματος el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Η επίδραση 3 διαφορετικών γωνιών εφαρμογής τεχνικών IASTM στην θερμοκρασία του δέρματος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου