Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος
dc.contributor.author Αυγέρη, Σοφία Α. Μ. 16339
dc.date.accessioned 2019-05-14T07:47:52Z
dc.date.available 2019-05-14T07:47:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7652
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου», εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης, των προϋποθέσεων, για την λήψη του πτυχίου μου από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι η κατανόηση της έννοιας του «Σκοτεινού Ιστού», η αλλιώς του Dark Web, η ανάλυση των χαρακτηριστικών του, της χρησιμότητας του περιεχομένου του, των κινδύνων που υπάρχουν, καθώς και της διάκρισής του από το Deep Web και το Surface Web. Τέλος, μελετάται η έννοια του hacking, και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Η εργασία αναπτύσσεται σε 6 κεφάλαια, καθένα από τα οποία έχει διαφορετική θεματολογία. Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην ηλεκτρονική εγκληματικότητα και τα είδη της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Σκοτεινού Ιστού, η λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφετε η έννοια του Deep Web, καθώς και το περιεχόμενό του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στους μύθους και τις αλήθειες που υπάρχουν γύρω από το Dark Web και το Deep Web. Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται στον επιφανειακό ιστό και στις διαφορές του με το Dark και το Deep Web. Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του hacker και του hacking γενικότερα, τα εργαλεία της δουλειάς του και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Dark Web el
dc.subject Deep Web el
dc.subject Surface Web el
dc.subject hacking - hacker el
dc.subject Διαδίκτυο, Σκοτεινό - Ηλεκτρονικό έγκλημα el
dc.title Η σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου