Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαδικτυακή διαφήμιση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Θεολόγος, Νικόλαος
dc.contributor.author Οικονομόπουλος, Παναγιώτης
dc.date.accessioned 2019-07-26T09:41:54Z
dc.date.available 2019-07-26T09:41:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7861
dc.description.abstract Στόχος της εκπόνησης της παραπάνω εργασίας ήταν η ανάλυση του φαινομένου του marketing και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαδικτυακή διαφήμιση. Το marketing είναι βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο οποίο στηρίζονται για να φτάσουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί μέσα απο μια σειρά ενεργειών προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, προωθώντας τα προϊόντα μέσω ποικίλων διαφημιστικών μέσων. Υπάρχει αντιστοιχία μέσων και καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνονται. Πρόκειται για στοχευμένες διαφημίσεις. Σήμερα η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει καταστήσει το ψηφιακό marketing βασικό πυλώνα των επιχειρήσεων το οποίο με γνώμονα το παραδοσιακό marketing καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών επιφέροντας τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα εργαλεία του ηλεκτρονικού marketing μάς παρέχουν δυνατότητες διαφήμισεις των προϊόντων παγκοσμίως, διευρύνοντας το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουν τα κέρδη τους και έτσι έχουμε ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα. Αντίθετα, η πληθώρα των προϊόντων αποπροσανατολίζει το αγοραστικό κοινό ενώ παράλληλα δεν μπορούν να οικοδομηθούν διαπροσωπικές σχέσεις και η απόσταση μεγαλώνει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως τμήμα του τομέα του marketing αναφέρεται στην διαδικτυακήσυναλλάγή αγαθών και υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει σημειώσει άνοδοκαι αναμένεται στο μέλλον να εκτοξευτεί, διευκολύνοντας εξίσου οργανισμούς και πελάτες.Κύριο πλεονέκτημα για τους πρώτους είναι η ευκολότερη εύρεση πελατών, ενώ οιαποδέκτες των αγαθών/υπηρεσιών γνωρίζουν μία ταχύτερη εξυπηρέτηση. Ωστόσο, τοηλεκτρονικό εμπόριο πιθανόν ενέχει ένα βαθμό αναξιοπιστίας εφόσον οι πελάτεςκαλούνται να εμπιστευτούν ένα άγνωστό πρόσωπο, χωρίς την φυσική του παρουσία.Φυσικά, παρέχεται ένα σύστημα ασφάλειας των συναλλαγών, το οποίο εξασφαλίζει τηνπροστασία των χρηστών. Η ηλεκτρονική διαφήμιση αποτελεί ένα ευέλικτο και δημοφιλές μέσο που χρησιμοποιούν οιεταιρείες για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών ανάλογα τις απαιτήσεις τωνκαταναλωτών. Μία ιστοσελίδα με την ιδιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)προσφέρει κάθε είδους προϊόντα με βάση τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, καθώςμέσα από μία συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης, σύγκρισης και τελικής επιλογής αγαθών το καταναλωτικό κοινό αποκτά ο,τιδήποτε επιθυμεί. Συνοπτικά, μέλημα της εργασίας είναι να καταστήσει εμφανές την επιρροή που ασκεί τις τελευταίες δεκαετίες το διαδίκτυο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Μάρκετινγκ el
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.subject Ηλεκτρονικές συναλλαγές el
dc.subject Προϊόντα el
dc.subject Διαφημίσεις el
dc.title Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαδικτυακή διαφήμιση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου