Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων μυοπεριτονιακών τεχνικών στην βελτίωση λειτουργικών ικανοτήτων του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Αγγελόπουλος, Παύλος
dc.date.accessioned 2019-09-13T06:29:11Z
dc.date.available 2019-09-13T06:29:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7883
dc.description.abstract Εισαγωγή:. Τα τελευταία χρόνια στην αθλητική επιστήμη έχουν προταθεί αρκετές καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις είτε για την ενίσχυση της απόδοσης των αθλητών είτε για την ταχύτερη αποκατάσταση τους. Τέτοιες θεραπευτικές τεχνικές περιλαμβάνουν την μυοπεριτονιακής απελευθέρωση-κινητοποίηση των μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό, η ελαστική ισχαιμική περίδεση και η κινησιοπερίδεση. . Οι παραπάνω θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αξιολογηθεί μεμονωμένα και υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα για το αν μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του εύρους τροχιάς των αρθρώσεων, της μυϊκής απόδοσης και της λειτουργικής ικανότητας καθώς και στη μείωση επιπέδου πόνου και ευαισθησίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της συνδυαστικής εφαρμογής τεχνικών μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης και της κινησιοπερίδεσης στην λειτουργική απόδοση της ωμικής ζώνης σε ερασιτέχνες αθλητές. Μέθοδος: Ογδόντα (80) ερασιτέχνες άνδρες αθλητές χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε τέσσερις (4) ισόποσες ερευνητικές υποομάδες στις οποίες εφαρμόστηκαν διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης και ενίσχυσης της ωμικής ζώνης. Η πρώτη υποομάδα έλαβε θεραπευτική κινησιοπερίδεση της ωμικής ζώνης στην κυρίαρχη πλευρά των αθλητών, η δεύτερη τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό (ERGON Technique), η 3η υποομάδα ελαστική ισχαιμική περίδεση (Κinetic flossing) και στην 4η ερευνητική εφαρμοστήκαν συνδυαστικά οι δύο τελευταίες θεραπευτικές παρεμβάσεις . Σε όλους τους αθλητές αξιολογήθηκε α) το εύρος τροχιάς και η ισοκινητική δύναμη των στροφέων του κυρίαρχου ώμου τους, β) η επίδοση ρίψης, και η μονόπλευρη ρίψη πριν, αμέσως μετά και μετά το πέρασμα 45΄από την εφαρμογή των παραπάνω θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι παραπάνω αξιολογήσεις των λειτουργικών ικανοτήτων της ωμικής ζώνης πραγματοποιήθηκαν και στα δύο άνω άκρα ενώ οι παρεμβάσεις μόνο στο κυρίαρχο άνω άκρο καθώς το μη κυρίαρχο λειτούργησε ως άκρο ελέγχου. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν πως και οι τέσσερις (4) θεραπευτικές προσεγγίσεις μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης βελτιώσαν την μέγιστη ισοκινητική δύναμη των στροφέων του ώμου, το εύρος κίνησης της έσω στροφής του ώμου και τη λειτουργική ικανότητα του ώμου που έλαβε θεραπεία συγκριτικά με τον ώμο που δεν έλαβε καμία θεραπευτική παρέμβαση και λειτούργησε ως(p<0,05). Η συνδυαστική εφαρμογή της θεραπευτικής κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό και της ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης φάνηκε να είναι η αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση για την βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας στην άρθρωση του ώμου συγκριτικά με την κινησιοπερίδεση. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της συνδυαστικής εφαρμογής θεραπευτικής κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό και της ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης μπορούν να διατηρηθούν έως και 45 λεπτά μετά την παρέμβαση. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν γενικά τη χρήση καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης για την βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές. Φαίνεται ότι η συνδυαστική εφαρμογή θεραπευτικής κινητοποίησης μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό και της ελαστικής ισχαιμικής περίδεσης μπορεί να ενισχύσει σημαντικότερα την λειτουργία της ωμικής ζώνης συγκριτικά με την εφαρμογή κινησιοπερίδεσης και να δημιουργήσει ιδανικότερες συνθήκες πρόληψης και αποκατάστασης των παθολογιών σε αυτήν την ανατομική περιοχή. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ανατομία ωμικής ζώνης el
dc.subject Κινητοποίηση μαλακών μορίων el
dc.subject Ισχαιμική περίδεση el
dc.subject Κινησιοπερίδεση el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων μυοπεριτονιακών τεχνικών στην βελτίωση λειτουργικών ικανοτήτων του ώμου σε ερασιτέχνες αθλητές el
dc.title.alternative Evaluation of novel myofascial techniques applications on shoulder functional capacities of amateur athletes el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου