Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση της κινητοποίησης των μαλακών μορίων IASTM ERGON στη βελτίωση απόδοσης αθλητών κολύμβησης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Βράκας, Αθανάσιος
dc.contributor.author Στέφα, Ευγενία
dc.date.accessioned 2019-11-14T08:32:37Z
dc.date.available 2019-11-14T08:32:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7946
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η κολύμβηση είναι ένα απαιτητικό άθλημα, το οποίο αποτελεί σημαντική φυσική δραστηριότητα για την υγεία του ανθρώπου καθώς συνιστάται και από τους ειδικούς ως μέσο πρόληψης και θεραπείας πολλών ασθενειών. Η εξέλιξη που έχει σημειώσει με το πέρας των χρόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ παράλληλα είναι από τα πιο διαδεδομένα αθλήματα σε όλο τον κόσμο και από τα σημαντικότερα στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τα κολυμβητικά στυλ είναι τέσσερα: ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο και πεταλούδα, κάθε ένα από τα οποία προϋποθέτει αερόβια αντοχή, ταχύτητα, δύναμη, ελαστικότητα αρθρώσεων, ισορροπία, σωστή τεχνική, κατάλληλο συντονισμό και εκρηκτικότητα για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση. Όμως, ένας ακόμα αξιοσημείωτος παράγοντα για την επίτευξη υψηλής απόδοσης είναι η λύση των συμφύσεων με στόχο την ιδανική γενικότερη μυοπεριτονιακή λειτουργία. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να αξιολογήσει την επίδραση τεχνικών μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό Ergon Technique στη βελτίωση της απόδοσης ερασιτεχνών ή επαγγελματιών αθλητών κολύμβησης. Αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να αυξήσει το εύρος τροχιάς των αρθρώσεων και τη λειτουργικότητα τους, ωστόσο στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή, η μελέτη και η σύγκριση των χρόνων που σημείωσε ο εκάστοτε αθλητής στο στυλ προτίμησής του, πριν και μετά την εξειδικευμένη θεραπεία μαλακών μορίων ERGON IASTM Technique. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 20 αθλητές κολύμβησης, μέλη του σωματίου του Γυμναστικού Συλλόγου Πετρούπολης. Εκ των προτέρων, η αγωνιστική ομάδα είχε υποβληθεί σε μετρήσεις ταχύτητας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την απόδοση τους σε αγωνιστικές συνθήκες και να γίνει καταγραφή του χρόνου που πραγματοποίησαν σε τρεις γρήγορες διαδρομές των 50 μέτρων. Οι κολυμβητές υποβλήθηκαν σε τρεις δεκαπεντάλεπτες συνεδρίες με τεχνικές κινητοποίηση μαλακών μορίων ERGON TECHNIQUE, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Η κάθε συνεδρία διεκπεραιώθηκε σε διαφορετικές μυοπεριτονιακές ζώνες. Μετά από την εκάστοτε θεραπεία πραγματοποιήθηκε εκ νέου μέτρηση της ταχύτητας του αθλητή στις τρεις διαδρομές. Αποτελέσματα : Η θεραπεία με Ergon Technique στον κορμό οδήγησε σε σημαντική μείωση του χρόνου εκτέλεσης των 50 μέτρων (t=3,61, p=0.002) κολύμβησης σε σχέση με την επίδοση που καταγράφηκε χωρίς την εφαρμογή κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης. Αντίθετα, δεν εμφανίστηκαν άλλες σημαντικές διαφορές στον χρόνο κολύμβησης 50 μέτρων πριν την εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών και μετά από την εφαρμογή θεραπείας για τα άνω ή τα κάτω άκρα ξεχωριστά. (p>0.05) Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε μια τάση μείωσης του χρόνου κολύμβησης 50 μέτρων μετά την εφαρμογή και των θεραπευτικών παρεμβάσεων χωρίς όμως στατιστική σημαντικότητα, με το καλύτερο αποτέλεσμα να προέρχεται από την εφαρμογή θεραπείας σε όλο το σώμα και όχι στα άκρα. Η εφαρμογή και αξιολόγηση της τεχνικής Ergon IASTM σε επιπλέον τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση σταθερών συμπερασμάτων σχετικά με θετική επίδραση της στην μυϊκή απόδοση.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Κολύμβηση el
dc.subject Τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.subject IASTM ERGON el
dc.title Η επίδραση της κινητοποίησης των μαλακών μορίων IASTM ERGON στη βελτίωση απόδοσης αθλητών κολύμβησης el
dc.title.alternative The effect of instrument assisted soft tissue mobilization (IASTM) ERGON on improving swimmers performance el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου