Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οργανωσιακές συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες: αιτίες, συνέπειες και στρατηγικές διαχείρισης. Μελέτη περίπτωσης των διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ραφαηλίδης, Απόστολος
dc.contributor.advisor Ραφαηλίδης
dc.contributor.author Μακρυγιάννης, Παναγιώτης
dc.contributor.author Μακρυγιάννης, Παναγιώτης
dc.date.accessioned 2019-11-18T11:29:01Z
dc.date.available 2019-11-18T11:29:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7953
dc.description.abstract Οι οργανωσιακές συγκρούσεις αποτελούν σήμερα ένα αναπόφευκτο φαινόμενο που σημειώνεται στους οργανισμούς και, κατά συνέπεια, και στις σχολικές μονάδες. Ποικίλοι παράγοντες φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες, εκ των οποίων κάποιοι από αυτούς γίνονται αντιληπτοί ως περισσότερο απειλητικοί και κάποιοι από αυτούς λιγότερο. Οι συγκρούσεις μέσα στις σχολικές μονάδες μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για όλα τα μέλη και να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα εκτός και αν διαχειριστούν με τον κατάλληλο τρόπο, γεγονός που πιθανώς θα οδηγήσει σε θετικές συνέπειες. Παρόλο που οι οργανωσιακές συγκρούσεις αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, η έρευνα γύρω από αυτές είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να εντοπίζεται ερευνητικό κενό. Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκει να συνεισφέρει στην κάλυψη του κενού αυτού, καθώς έχει ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πάνω στις οργανωσιακές συγκρούσεις. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιείται η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 120 διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας της Αιτωλοακαρνανίας. Οι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η κύρια αιτία πρόκλησης οργανωσιακών συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες είναι η κακή ποιότητα επικοινωνίας, ενώ ακολουθούν οι προσωπικές φιλοδοξίες των διευθυντών και των εκπαιδευτικών και οι διαφορετικές αντιλήψεις τους. Επίσης, έγινε σαφές ότι οι περισσότεροι διευθυντές αντιλαμβάνονται πως οι συγκρούσεις έχουν αρνητικό χαρακτήρα επηρεάζοντας με εξίσου αρνητικό τρόπο το κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς επίσης και ότι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική της συνεργασίας για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Οι διευθυντές, παρόλο που αισθάνονται έτοιμοι να διαχειριστούν τις συγκρούσεις, αισθάνονται ότι χρειάζονται επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο. Τέλος, δεν εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των προσωπικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών τους και των στάσεων και των αντιλήψεών τους, σχετικά με τις οργανωσιακές συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες. Η πρόκληση των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες είναι αναπόφευκτη και απαιτείται η σωστή τους διαχείριση από την πλευρά των διευθυντών. Παρόλο που οι διευθυντές έχουν εμπειρία και προσπαθούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικοί. el
dc.language.iso el_GR el
dc.subject Οργανωσιακές Συγκρούσεις στις Σχολικές Μονάδες el
dc.subject Αίτια και Συνέπειες Οργανωσιακών Συγκρούσεων el
dc.subject Στρατηγικές Διαχείρισης Οργανωσιακών Συγκρούσεων el
dc.subject Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση el
dc.title Οργανωσιακές συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες: αιτίες, συνέπειες και στρατηγικές διαχείρισης. Μελέτη περίπτωσης των διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας el
dc.title.alternative Organizational conflict in schools: causes, consequences and management strategies. Case study of principals of Primary Education schools in Aitoloakarn« el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου