Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αταξική εγκεφαλική παράλυση & φυσιοθεραπευτική παρέμβαση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λέπουρα, Αλεξάνδρα
dc.contributor.author Καπογιαννοπούλου, Ραφαηλία Α.Μ.1905
dc.date.accessioned 2020-03-19T10:30:02Z
dc.date.available 2020-03-19T10:30:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8093
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η αταξική εγκεφαλική παράλυση αποτελεί μια σχετικά σπάνια διαταραχή που μπορεί να είναι αποτελεσμα εκ γενετής ή επίκτητης βλάβης της βρεφικής ηλικίας. Μάλιστα, εμφανίζεται περισσότερο σε παιδιά που διανύουν την πρώτη ή την δεύτερη δεκαετία της ζωής τους και προκαλεί διάχυτους κινητικούς περιορισμούς και απομειώσεις με κυριότερη την απώλεια ελέγχου επι της ισορροπίας ή της βάδισης. Σκοπος : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τις παθοφυσιολογικές παραμέτρους της αταξικής εγκεφαλικής παράλυσης και να αναπτύξει όλες τις διαθέσιμες σύγχρονες κι αποτελεσματικές φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις για την διαχείρισή της, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων νευρο-αναπτυξιακής θεραπείας, της μεθόδου PNF, της οπτικής ανατροφοδότησης, της θεραπείας Αιθουσαίας Αποκατάστασης και της χρήσης μικρών ηλεκτρικών ερεθισμάτων. Μεθοδολογία : Η ανασκόπηση της Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας έγινε με την βοήθεια μηχανών αναζήτησης (pubmed και google scholar) και τα κριτήρια επιλογής των μελετών Ελληνικής και αγγλικής γλώσσας συγγραφής συνοψίζονται στο αξιόλογο δείγμα των υπό διερεύνηση πληθυσμών, στην αποδεκτή μεθοδολογική προσέγγιση και στις δημοφιλέστερες μετρητικές κλίμακες αναφοράς των αποτελεσμάτων. Συμπερασματα : Βασική παράμετρος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης και αποκατάστασης των κινητικών ελλειμάτων που προκαλούνται από την ασθένεια είναι η ολοκληρωμένη γνώση της αιτιολογίας, της παθοφυσιολογίας της επιδημιολογίας και της κινητικής συμπτωματολογίας που προκαλεί. Εφόσον οι διαθέσιμες θεραπείες για την φυσιοθεραπευτική παρέμβαση επί της αταξικής εγκεφαλικής παράλυσης είναι πολλές, στόχος του είναι να σταθμίσει και να επιλέξει την καταλληλότερη ή συνδυασμό τους για τον ασθενή που πάσχει από αταξία. Σε γενικές γραμμές η αποτελεσματικότητα της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης εξαρτάται από τον βαθμό έκτασης των παθοφυσιολογικών συμπτωμάτων ως εκ τούτου οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται την συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με ολόκληρο το φάσμα των θεραπευτικών αποκαταστάσεων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ataxic el
dc.subject Εγκεφαλική παράλυση el
dc.subject Αταξική εγκεφαλική παράλυση el
dc.subject Cerebral el
dc.subject Palsy el
dc.subject Physical therapy el
dc.subject Intervetion el
dc.title Αταξική εγκεφαλική παράλυση & φυσιοθεραπευτική παρέμβαση el
dc.title.alternative Ataxic cerebral palsy and physiotherapeutic intervetion el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου