Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση του ρομποτικού συστήματος εκπαίδευσης βάδισης σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Μαρκόπουλος, Νικόλαος Α.Μ. 10032
dc.date.accessioned 2020-04-02T09:53:45Z
dc.date.available 2020-04-02T09:53:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8103
dc.description.abstract Εισαγωγή-Σκοπός: Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στη χρήση της ρομποτικής θεραπείας προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα βάδισης σε ασθενείς με ΑΕΕ. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει το συνδυασμό ρομποτικής-συμβατικής θεραπείας με τη συμβατική θεραπεία μόνο ως προς την ισορροπία, την απόσταση βάδισης, τη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα των ασθενών. Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς, 11 άνδρες και 9 γυναίκες, με ΑΕΕ, ισχαιμικής ή αιμορραγικής αιτιολογίας, ηλικίας από 56 έως 75 ετών. Χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες. Στην ομάδα ρομποτικής θεραπείας, οι ασθενείς έλαβαν 24 συνεδρίες Lokomat (3Φ/Ε για 8 εβδομάδες) σε συνδυασμό με καθημερινή συμβατική θεραπεία. Στην ομάδα συμβατική θεραπείας οι ασθενείς έλαβαν μόνο καθημερινή συμβατική θεραπεία για 8 εβδομάδες. Τα εργαλεία αξιολόγησης περιλάμβαναν την τροποποιημένη κλίμακα Ashworth, την κλίμακα ισορροπίας Berg, τη σύντομη εξέταση νοητικής κατάστασης και την απόσταση βάδισης. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα μετά το τέλος της παρέμβασης έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις παραμέτρους και για τις 2 ομάδες. Ωστόσο, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες σε καμία παράμετρο (BBS, FIM, MAS, απόσταση βάδισης), αν και στην ομάδα που έλαβε ρομποτική θεραπεία τα αποτελέσματα ήταν ελαφρώς καλύτερα. Συμπεράσματα: Η ρομποτική σε συνδυασμό με τη συμβατική θεραπεία δεν κατέδειξε σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τη συμβατική θεραπεία μόνο. Φαίνεται όμως ότι η ρομποτική τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο στο χώρο της νευρολογικής αποκατάστασης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ρομποτική αποκατάσταση el
dc.subject Εκπαίδευση βάδισης el
dc.subject Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.title Η επίδραση του ρομποτικού συστήματος εκπαίδευσης βάδισης σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου