Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κάπνισμα, εθισμός των νέων και ο ρόλος του νοσηλευτή

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μιχαλοπούλου, Έλενα
dc.contributor.author Κυριακοπούλου, Σταματίνα-Ραφαηλία
dc.contributor.author Λίτσο, Βέσπινα
dc.date.accessioned 2020-05-15T08:04:56Z
dc.date.available 2020-05-15T08:04:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8168
dc.description.abstract Εισαγωγή: Το κάπνισμα αποτελεί μια επιβλαβή συνήθεια της εποχής μας, η οποία επηρεάζει τόσο την σωματική όσο και την ψυχική υγεία των ανθρώπων καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους. Το φαινόμενο αυτό αυξάνεται καθημερινά με ραγδαίους ρυθμούς επηρεάζοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η επικινδυνότητα του καπνίσματος για την υγεία είναι αυξημένη καθώς όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια και η ποσότητα του καπνίσματος τόσο αυξάνεται και η θνησιμότητα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τις στάσεις τις συμπεριφορές και τον εθισμό στο κάπνισμα. Μεθοδολογία: Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε φοιτητές του πανεπιστήμιου Πατρών και τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία φοιτητών όλων των ετών φοίτησης είναι μη καπνιστές. Η κατανομή των φοιτητών σε μη καπνιστές-καπνιστές-πρώην καπνιστές δεν φαίνεται να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το αν καπνίζουν και οι δύο γονείς ή ο ένας ή κανείς από τους δύο. H πλειοψηφία των πρώην καπνιστών θεωρεί πως εφόσον κάποιος ξεκινήσει το κάπνισμα, είναι εύκολο να το διακόψει. Τέλος η πλειοψηφία όλων των φοιτητών, τόσο των μη καπνιστών όσο και των καπνιστών και των πρώην καπνιστών απαντά πως μέλη της οικογένειάς τους τους έχουν αναφέρει τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Κάπνισμα   el
dc.subject Εθισμός   el
dc.subject Φοιτητές   el
dc.subject Επικινδυνότητα   el
dc.subject Νομοθεσία el
dc.subject Smoking el
dc.subject Addiction el
dc.subject Students el
dc.subject Risk el
dc.subject Legislation el
dc.title Κάπνισμα, εθισμός των νέων και ο ρόλος του νοσηλευτή el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου